Riidellylle Kantturakosken kalatielle rakentamislupa

Kantturakosken Vesivoima Oy on saanut Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta luvan kalatien rakentamiseen Kantturakoskeen Virolahdella. Yhtiö velvoitettiin vuosia kestäneen vuonna 2015 päättyneen oikeusprosessin jälkeen kalatien rakentamiseen. Kiistan käynnisti Kantturakosken voimalaitoksen entinen omistaja Kymenlaakson Sähkö Oy, joka ei suostunut noudattamaan vuonna 1924 vesivoimalaitoksen lupaehtoihin kirjattua kalaportaan rakentamisvelvoitetta.

Kantturankosken Vesivoima Oy osti voimalaitoksen Kymenlaakson Sähköltä vuonna 2011 ja jatkoi kalatien rakentamisvelvoitteen vastustamista.

Lopullinen ratkaisu riitaan saatiin, kun Korkein hallinto-oikeus päätti kaksi vuotta sitten, että Kantturankosken Vesivoiman on aloitettava kalatien rakentamisen valmistelu. Ensimmäinen vaihe oli lupahakemuksen jättäminen Aluehallintovirastolle.

Viraston viime kuussa antaman lupapäätöksen mukaan yhtiön on aloitettava kalatien rakentamistyöt kahden vuoden kuluessa ja tehtävä olennaisilta osin loppuun neljän vuoden kuluessa oikeuden päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Antti-Jussi Larvio

Antti-Jussi Larvio