Afrikkalainen sikarutto eteni jo Suomen porteille — Evira kaipaa tietoa luonnosta löytyvistä villisianraadoista

Vaikeasti torjuttavan taudin leviäminen koetetaan estää metsästyksellä ja tuotantoeläinten suojaamisella. Kesäkuusta lähtien possujen ulkoilu on ollut sallittua vain viranomaisen hyväksymissä tarhoissa.

Kai Skyttä

Villisikakanta yritetään pitää kurissa afrikkalaisen sikaruton leviämisen pelossa.

Afrikkalainen sikarutto leviää vääjäämättä kohti Suomea. Tällä viikolla tautia löytyi venäläiseltä sikatilalta noin 250 kilometrin päästä Suomen rajasta.

Luodetta ja pohjoista kohti leviävä tauti ei tartu ihmiseen, mutta epidemialla olisi dramaattiset vaikutukset Suomen sianlihatuotantoon. Sikaruttodiagnoosi johtaisi laajoihin joukkoteurastuksiin, sianlihan myyntirajoituksiin ja sikatilojen lopettamisaaltoon. Hyvin hankalasti torjuttavan taudin kitkeminen maksaisi yhteiskunnalle miljoonia.

Viranomaiset pyrkivät estämään taudin leviämistä kaikin mahdollisin keinoin. Sianlihatuotteiden maahantuontia Itä-Euroopasta on rajoitettu, tarpeettomia vierailuja sikaloissa pyritään välttämään, ja kesäkuun alusta lähtien sikojen ulkona pito on ollut mahdollista vain asianmukaisissa viranomaisten hyväksymissä tarhoissa. Rajoitukset koskevat myös lemmikkeinä eläviä minipossuja ja kotieläinpihojen porsaita.

Evira kerää näytteitä

Villisika arvioidaan sikaruton todennäköisimmäksi levittäjäksi, ja siksi lajin runsastumista pyritään hillitsemään etenkin itärajan tuntumassa. Suomen riistakeskuksen Kaakkois-Suomen alueella onkin kaadettu kuluvan vuoden aikana 240 villisikaa.

— Toistaiseksi metsästäjillä on riittänyt intoa kannan kurissa pitämiseen, riistapäällikkö Erkki Kiukas toteaa.

Toistaiseksi metsästäjillä on riittänyt intoa kannan kurissa pitämiseen. — Erkki Kiukas

Sikoja tulee kuitenkin koko ajan lisää, sillä elokuun alkuun asti rauhoitetut emakot porsivat tehokkaasti. Villisian metsästyksen huippukautta eletään yleensä syksyisin.

Metsästäjät keräävät näytteitä kaatamistaan yksilöistä, mutta kaikkien luonnossa liikkuvien kannattaa nyt olla valppaina. Sairastuneet eläimet kun hakeutuvat ruokintapaikkojen sijasta yleensä vesistöjen äärelle tai ojanpohjille potemaan.

Jos marja- tai sienireissun yhteydessä löytyy villisian raato, siitä tulee välittömästi ilmoittaa päivystävälle eläinlääkärille. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) maksaa kuolleiden villisikojen löytäjille löytöpalkkion.