Mussalon Etukylään luonnosteltu uusia tontteja — Arkeologisessa inventoinnissa kallion päältä löytyi esihistoriallinen kiviröykkiö

Vanhan asutuksen keskelle tuleville tonteille täytyy rakentaa taloja, jotka istuvat maisemaan luontevasti.

Mussalon Etukylään luonnosteltu uusia tontteja — Arkeologisessa inventoinnissa kallion päältä löytyi esihistoriallinen kiviröykkiö

Mussalon Etukylään on tulossa uusia omakotitontteja ja rivitalotontteja. Tekeillä oleva kaava sijoittuu Mussalon Etukyläntien, Suojakalliontien ja Kokkokalliontien alueille.

Kaavaluonnoksessa alueelle on esitetty 17:ää uutta omakotitonttia vanhan asutuksen keskelle sekä rakennusoikeutta noin 6 300 kerrosneliömetrin rivitalotonteille. Kyseiset maat ovat pääosin yksityisomistuksessa.

Liikkeelle yksityisen maanomistajan aloitteesta

Etukylän kaavoitus käynnistyi kaksi vuotta sitten. Aloitteellinen asiassa oli eräs alueen maanomistaja. Asemakaava-arkkitehti Marja Kukkosen mukaan kaavoitusprosessi on sujunut hyvässä hengessä.

— Kaavaluonnos oli loppuvuonna nähtävillä, ja siitä on järjestetty keskustelutilaisuuksia. Nyt paraikaa alueelle ollaan tekemässä hulevesien hallintasuunnitelmaa. Sen pitäisi valmistua maaliskuun loppuun mennessä. Sen jälkeen katsomme, aiheuttaako se muutoksia luonnokseen, kertoo Kukkonen.

Kukkosen mukaan on mahdollista, että tonttien määrä vielä muuttuu luonnoksessa olevasta.

— Muutama maanomistaja on toivonut, että heidän mailleen tulisi useampikin tontti.

Kaavoitusprosessin aikana alueesta on tehty arkeologinen inventointi ja rakennusinventointi. Osaksi kaavaa on tehty myös rakennustapaohje.

— Tarkoitus on, että kylän henki säilyy. Ei sinne ole tarkoitus mitään uusvanhoja taloja rakentaa, mutta talojen tulisi kuitenkin olla sellaisia, että niiden mittakaava istuu hyvin ympäristöön, sanoo Kukkonen.

Asuinrakentaminen Kotkassa varsin hiljaista

Kukkosen mukaan rakentamisrintamalla on Kotkassa yhä varsin hiljaista.

— Tai jos katsoo pelkkiä neliö- ja kuutiomääriä, niin vaikuttaa siltä, että on rakennettu valtavasti. Etupäässä kohteet ovat kuitenkin olleet teollisuuskiinteistöjä. Asuinrakentaminen on hiljaista.

Kukkonen uskoo kuitenkin, että Etukylään tuleville tonteille on kysyntää.

— Mussalo ylipäätään on vetänyt hyvin. Siinä ovat palvelut lähellä, joten uskoisin, että nuokin menevät kaupaksi. Kaupunkihan ei tässä ole maanomistajana, vaan kaavoittajana.

Alueen vanhimmat rakennukset 1800-luvun lopulta

Etukylään tulevat uudisrakennukset solahtavat varsin vanhaan kylämaisemaan. Kaava-alue on osittain vanhaa rakennettua Turankylän aluetta.

Alueella sijaitsee 24 rakennettua kiinteistöä, joiden vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Rakennuskanta on tosin vuosikymmenten saatossa muuttunut.

Hiilimiiluja, tiilimiilu sekä kuoppia ja kasoja

Kaava-alueelle tehdyn arkeologisen inventoinnin mukaan Mussalon asutuksesta tunnetaan kirjallisia lähteitä 1500-luvulta ja karttoja 1600-luvulta lähtien. Mussalossa sijaitsee noin 300 hiilimiilua. Inventoinnin mukaan miilujen suuri lukumäärä viittaa siihen, että Mussalossa oli aikoinaan teollista puuhiilen tuotantoa.

Aikaisempien tehtyjen selvitysten perusteella oletettiin, että nyt kaavoitettavalla alueella sijaitsisi kymmenkunta hiilimiilua ja yksi tiilimiilu. Inventoinnissa löytyi kolme melko hyvin säilynyttä hiilimiilua ja yhden pitkälle tuhoutuneen. Lisäksi havaittiin muutama kuoppa ja kasa, joiden tarkempi luonne jäi epäselväksi.

Alueen kaakkoisosan tiilimiilu on yhä tunnistettavissa. Tutkijoiden mukaan Suomessa on aikoinaan ollut runsaasti tiilimiiluja, mutta muinaisjäännösrekisterissä niitä on ainoastaan 18. Tunnetut kohteet painottuvat lounaiseen Suomeen.

Kiviröykkiö kenties esihistorialliselta ajalta

Arkeologinen inventointi poiki lähinnä lisätietoa jo aiemmin tunnetuista kohteista, mutta siinä löytyi myös mielenkiintoinen uusi kohde. Aivan selvitysalueen eteläreunalla Kokkokallion päällä sijaitsee kiviröykkiö, joka saattaa olla peräisin hyvinkin kaukaa historiasta.

— Röykkiö on kasattu ihmisvoimin avokallion laelle, mutta sen tarkkaa syntyaikaa on hankala määrittää ulkoisten tunnuspiirteiden perusteella varsinkin, kun röykkiön eteläosa on ilmeisesti aiemmin raivattu. Muotonsa ja sijaintinsa puolesta röykkiö saattaa ajoittua jopa esihistorialliselle ajalle, kirjoittaa Kalle Luoto inventoinnissa.

Muinaisjäännöksiä suojellaan muistoina maamme aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta, joten ne otetaan kaavoituksessa huomioon. Kaavaluonnoksessa kerrotaan myös, että yhteydet Pitkienkallioiden kuntoradalle säilyvät nykyisellään eikä uusia rakentamisalueita ole laajennettu hienoille kallioisille metsäalueille.

Luetuimmat