Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Pyhtään lentopaikan kalustohallien rakennusluvan — Yksi halli on jo ehditty rakentaa

Hallinto-oikeuden mukaan hallien rakentaminen edellyttää pelkkää rakennuslupaa laajempaa maankäytön tarkastelua.

Kimmo Seppälä

Pyhtään lentopaikan kalustohallien rakennuslupa on kumottu. Arkistokuva.
Pyhtään lentopaikan kalustohallien rakennuslupa on kumottu. Arkistokuva.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Pyhtään lentopaikan kolmen kalustohallin rakennusluvan. Yksi halleista on jo ehditty rakentaa.

Redstone Aero Oy oli hakenut rakennuslupaa kolmen kerrosalaltaan 324 neliömetrin suuruisen kalustosuojan rakentamiseksi Pyhtään lentopaikalle. Hallien rakennuslupaa käsiteltiin Pyhtään tekniikkalautakunnan valvontajaostossa lokakuussa 2018.

Tekniikkalautakunnan valvontajaosto myönsi kalustohalleille rakennusluvan ja antoi hankkeelle aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Kaavoitus ratkaistava ensin

Päätöksenteon jälkeen Luonnollisesti Pyhtää ry ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Molemmat valittajat perustelivat valituksiaan muun muassa sillä, että kyseinen alue on kaavoittamaton, joten sen maankäyttö tulisi ratkaista ennen kuin alueelle syntyy merkittävää rakentamista. Lisäksi Luonnollisesti Pyhtää ry:n mukaan päätöksen julkipanossa Pyhtään kunnan ilmoitustaululla oli menettelytapavirhe.

Hallinto-oikeus oli asiaa käsitellessään pyytänyt lausunnon Pyhtään kunnan tekniikkalautakunnan valvontajaostolta. Jaosto oli sitä mieltä, ettei sen paremmin Luonnollisesti Pyhtää ry:llä kuin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksellakaan ollut asiassa valitusoikeutta.

Yrittäjä aikoo valittaa

Hallinto-oikeus oli kuitenkin sitä mieltä, että molemmilla valittajatahoilla oli oikeus valittaa rakennuslupapäätöksestä.

Hallinto-oikeuden mukaan lentopaikkatoiminnasta voi aiheutua haittaa lähiympäristölle ja sen maankäytölle. Oikeuden mukaan hallien rakentaminen edellyttää rakennuslupaa laajempaa maankäytön tarkastelua.

Alueella, jolla Pyhtään lentopaikka sijaitsee, ei ole voimassa olevaa asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Pyhtään kunta on aloittanut Kirkonkylän alueella olevan osayleiskaavan päivityksen vuoden 2017 alkupuolella.

Redstone Aero Oy:n hallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut hakevansa hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Toisestakin luvasta valitettiin

Kalustosuojien rakennuslupa ei ole ainoa Pyhtään lentopaikkaan liittyvä lupa, josta on valitettu. Aiemmin valitettiin Kotkan ympäristölautakunnan myöntämästä lentopaikan ympäristöluvasta.

Vaasan hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi suurelta osin valitukset. Hallinto-oikeus muutti ainoastaan yhtä ympäristöluvan ehtoa, joka asetti rajoituksia lentopaikalla mahdollisesti järjestettäville muille tapahtumille.