Virolahti puoltaa takauslainaa Vaalimaan rivitaloille

Kunnan mukaan pienien vuokra-asuntojen tarve kasvaa Vaalimaan kehittyessä.

Antti-Jussi Larvio

Vaalimaantien varressa sijaitsevalle tontille suunnitellaan vuokrarivitaloja.
Vaalimaantien varressa sijaitsevalle tontille suunnitellaan vuokrarivitaloja.

Virolahden kunta puoltaa Vaalimaa Asunnot Oy:n ARA:lta hakemaa 10 vuoden takauslainaa. Yhtiö aikoo rakentaa kaikkiaan 18 pienasuntoa käsittävät rivitalot Vaalimaalle.

Virolahden kunnanhallituksen takauslainahakemuksesta ARA:lle antamassa lausunnossa todetaan, että kunnassa on tällä hetkellä puutetta pienistä vuokra-asunnoista, joiden tarve myös lisääntyy lähitulevaisuudessa merkittävästi Vaalimaan uusien hankkeiden toteutuessa. Lausunnon mukaan Zsarin kakkosvaihe ja uusi ostoskeskus synnyttävät kuntaan muutaman seuraavan vuoden aikana useita satoja työpaikkoja. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi uudet, pienet vuokra-asunnot ovat lausunnon mukaan kehityksen elinehto.

Rivitalot tulevat Vaalimaantien varteen tontille, jolle Vaalimaa Asunnot Oy:n omistaja virolahtelainen Esa Mässeli haki poikkeamislupaa viime vuoden lopulla. Rakennuslautakunta vastusti tuolloin poikkeamislupaa, mutta kunnanhallitus päätti luvan myöntää. Alunperin Mässeli suunnitteli kolmeen rivitaloon 24 asuntoa. Alueella on voimassa ainoastaan yleiskaava.

Rivitalot tarvitsevat vielä rakennusluvan. Kunnanhallitus myös edellytti poikkeamislupaa myöntäessään, että Mässeli huolehtii omalla kustannuksellaan talojen suojaamisesta melulta ja päästöiltä.

Poikkeamisluvalle ei siitä pyydetyissä viranomaislausunnoissa nähty olevan esteitä, vaan asian todettiin kuuluvan kunnan päätösvaltaan.

Kunnan puolto takauslainahakemukselle ei merkitse kunnalle taloudellisia sitoumuksia, vaan kyseessä on ainoastaan lausunto.