Tyytymättömät vastaanottokeskuksen asukkaat valittivat Migriin

Raimo Eerola

Jemenistä tullut Abdullah Aluemri ei ole kokenut elämää Laajakoskella ongelmalliseksi. Hänen mielestään henkilökunta tekee kovasti töitä ja ymmärtää hänen tilannettaan.
Jemenistä tullut Abdullah Aluemri ei ole kokenut elämää Laajakoskella ongelmalliseksi. Hänen mielestään henkilökunta tekee kovasti töitä ja ymmärtää hänen tilannettaan.

Kotkan Laajakoskella sijaitsevan vastaanottokeskuksen asukkaat ovat tehneet maahanmuuttovirastoon kirjallisen valituksen. Valituksen mukaan vastaanottokeskuksen johto käyttäytyy rasistisesti ja mielivaltaisesti, eivätkä asukkaat pääse tapaamaan hoitajaa tai lääkäriä ajoissa.

— Meitä kehotetaan jatkuvasti palaamaan kotimaahan, nimettömänä pysyttelevä asukas kertoo.

Tyytymättömien asukkaiden valituksen mukaan johto on esimerkiksi reagoinut vähättelevästi tai ivallisesti asukkaiden itsemurhauhkauksiin ja johto vaikuttaa suosineen joitain asukkaita esimerkiksi asumisjärjestelyissä. Kätensä murtanut asukas oli päässyt turvapaikanhakijoiden mukaan lääkäriin vasta kymmenen päivää tapaturman jälkeen.

Laajakosken yksikön johtaja Saija Makkonen kertoo, että Laajakoskella toimitaan niiden periaatteiden ja ohjeiden mukaan, joita maahanmuuttovirasto ja vastaanottolaki määrittelevät.

— Yksittäistapauksiin en voi kommentoida.

Valituksen vastaanottanut Migri on pyytänyt ja saanut vastaanottokeskukselta selvityksen tilanteesta. Ylitarkastaja Päivi Hiedan mukaan korjausehdotuksista on keskusteltu SPR:n kanssa.

— Tärkein asia on terveydenhuolto, sen pitää olla kunnossa. Toinen asia on tämä huono ilmapiiri, siellä on johtaja ensimmäisenä pohtimassa, miten asiaan puututaan. Uskon, että asia korjaantuu.

Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Arja Vainio kertoo järjestön saavan paljon valituksia. Henkilökunnan erottaminen tulee kyseeseen ainoastaan, jos työntekijän voidaan todeta laiminlyöneensä tehtäviään tahallisesti tai törkeästi tai tehneen jonkin muun vakavan rikkomuksen.

— Meillä suhtaudutaan jokaiseen valitukseen vakavasti ja selvitetään, onko sille perustetta, peilaten siihen, mitä meidän on mahdollista tehdä. Järjestelmän mukaan meidän ei ole mahdollista antaa kaikkea sitä, mitä asiakkaat meiltä toivovat.