Valtioneuvosto ja ministerit saivat kannanoton Kymenlaaksosta: Haluamme nopeasti rahaa Paimenportin eritasoliittymän rakentamiseen ja Kymenlaakson keskussairaalan potilaskuljetusten turvallisuuden parantamiseen

Kymsote, Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä Kymenlaakson liitto esittävät, että valtio päättää antaa rahaa Paimenportin eritasoliittymän rakentamiseen tarvittavat määrärahat lisätalousarviossa vielä tänä vuonna. Samalla ne esittävät, että valtatielle 15 välillä Rantahaka-Kouvola myönnetään rahoitus, kun sen tiesuunnitelma saa lainvoimaisuuden.

Raimo Eerola

Kymenlaaksolaiset vetoavat valtioneuvostoon ja ministereihin, että nämä myöntäisivät jo tänä vuonna rahaa Paimenportin eritasoliittymän rakentamiseen.
Kymenlaaksolaiset vetoavat valtioneuvostoon ja ministereihin, että nämä myöntäisivät jo tänä vuonna rahaa Paimenportin eritasoliittymän rakentamiseen.

Kymsote, Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä Kymenlaakson liitto ovat lähettäneet valtioneuvostolle, pääministeri Antti Rinteelle, valtiovarainministeri Mika Lintilälle ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinille yhteisen kannanoton Paimenportin eritasoliittymän ja valtatie 15:n Rantahaka—Kouvola -välin toteuttamiseksi, jotta ne huomioitaisiin hallituksen lisätalousarviossa.

Eritasoliittymän kanssa ei saa vitkastella

Kannanottajat ovat huolissaan sekä Paimenportin risteyksen että valtatie 15:n turvallisuudesta ja tulevaisuudesta. Valtatie 15:n kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa kymenlaaksolaiset esittävät rahoituksen myöntämistä Paimenportin eritasoliittymän toteuttamiseen.

— Mikäli eritasoliittymän toteuttamista ei saada nyt käyntiin, Paimenportin eritasoliittymän hallinnollinen tiesuunnitelma vanhenee ja toteutussuunnittelu keskeytyy. Se johtaa useiden vuosien viiveeseen toteutuksessa, sillä sekä tiesuunnittelu että toteutussuunnittelu tulee tällöin tehdä uudelleen. Keskussairaala joutuisi olemaan vuosikausia ilman suoraa liittymää valtatielle, todetaan kannanotossa.

Kannanoton tekijät muistuttavat myös Paimenportin ylikulkusillan huonosta kunnosta.

— Paimenportin liittymässä sijaitsee lisäksi erittäin heikkokuntoinen rautatien ylittävä silta, joka korvataan eritasoliittymän osana uuteen paikkaan rakennettavalla uudella sillalla. Mikäli eritasoliittymää ei toteuteta, joudutaan silta pikaisesti uusimaan nykyiselle paikalleen. Se aiheuttaa eritasoliittymän tiesuunnitteluvaiheen uudelleen käynnistämisen ja uusitun sillan purkamisen myöhemmin.

Kannanoton tekijät vetoavat myös siihen, että Paimenportin risteys on nykyisellään Kaakkois-Suomen vaarallisin risteys, jossa sattuu myös paljon henkilövahinkoja.

— Risteys on myös Suomen viennin kannalta tärkeän Kotkan sataman kasvun ja päivittäisen tieliikenteen pullonkaula.

Lauri Vuorenmaa

— Kymenlaakson keskussairaalan potilaskuljetusten turvallisuuden kannalta koko valtatie 15 Kouvolan ja Kotkan välillä on saatava turvallisemmaksi, todetaan kannanotossa.
— Kymenlaakson keskussairaalan potilaskuljetusten turvallisuuden kannalta koko valtatie 15 Kouvolan ja Kotkan välillä on saatava turvallisemmaksi, todetaan kannanotossa.

Nopea ja turvallinen taival keskussairaalaan

He esittävät myös, että valtatielle välin Rantahaka—Kouvola toteuttamiseen osoitetaan rahoitus, kun sille laadittu tiesuunnitelma saa lainvoimaisuuden.

— Kymenlaakson keskussairaalan potilaskuljetusten turvallisuuden kannalta koko valtatie 15 Kouvolan ja Kotkan välillä on saatava turvallisemmaksi. Tiejaksolla on runsaasti elinkeinoelämän kuljetuksia, mutta myös henkilöauto- ja hälytysajoneuvoliikennettä, toteavat kannanoton tekijät.

Kymenlaakson keskussairaala on maakunnan ainoa sairaala, joka tarjoaa erikoislääkäritasoista hoitoa ja leikkaushoitoa maakunnan kaikkien kaupunkien Kouvolan, Haminan ja Kotkan asukkaille.

— Paimenportin viereen vuonna 2020 valmistuva Kymenlaakson keskussairaalan laajennus tarvitsee kipeästi suoran liittymän valtatielle 15. Nykyisellään pohjoisesta saapuvat sairaskuljetukset joutuvat siirtymään katuverkolle jo kilometrejä ennen sairaalaa. Hälytysajossa hävitään kriittisiä minuutteja, ja potilaskuljetusten turvallisuus on vaarantunut, vetoavat kaupungit, Kymsote ja Kymenlaakson liitto.

Paimenportille rahaa vielä tänä vuonna

Kymsote, Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä Kymenlaakson liitto esittävät valtioneuvostolle ja ministereille, että valtio päättää toteuttaa Kymenlaakson keskussairaalan kannalta kriittisen Paimenportin eritasoliittymän, ennen kuin suunnitelmat vanhenevat, ja osoittaa tähän tarvittavat määrärahat lisätalousarviossa vielä tänä vuonna. Keskussairaaalan potilaskuljetukset tulee turvata koko kuljetusmatkalta.

— Esitämme, että valtatielle 15 välillä Rantahaka-Kouvola myönnetään rahoitus, kun sen tiesuunnitelma saa lainvoimaisuuden.