Koksin laajennusosan rakennustyöt aikataulussa — Uudet tilat otetaan käyttöön ensi keväänä

Sairaalan laajennusosa valmistuu marraskuussa, jonka jälkeen on muutamien kuukausien käyttöönottoaika. Kustannuksissa on pysytty pääpiirteittäin.

Raimo Eerola

Kymenlaakson keskussairaalan laajennusosa otetaan käyttöön ensi kevään aikana.
Kymenlaakson keskussairaalan laajennusosa otetaan käyttöön ensi kevään aikana.

Koksin laajennusosan rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa. Carea-Sairaalat Oy:n projektijohtaja Kai Heiskanen kertoo, että projektissa on aikataulupaineita, mutta pääurakoitsija Skanska Talonrakennus Oy:n mukaan rakennus valmistuu marraskuussa.

Rakennustöiden jälkeen alkaa 3—6 kuukauden käyttöönottoaika. Aikaa tarvitaan varsinkin leikkaussalien ja välinehuollon toimintaan.

Kustannuksissa on ollut vain vähäistä nousua. Pääurakan hinta on reilut 20 miljoonaa euroa.

Laajennusosaan sijoittuvat leikkaussalien lisäksi esimerkiksi synnytysyksikkö, äitiyspoliklinikka, päivystys ja intensiivihoito.

Uuden laajennusosan hankesuunnittelu meneillään

Kymsoten hallitus on päättänyt hakea purkulupaa Koksin vanhan sairaalan torniosan viidelle ylimmälle kerrokselle. Purkulupa halutaan hankkia ensin, sen jälkeen kesällä tehdään päätös, puretaanko ylimmät kerrokset ja rakennetaanko tontille toinen laajennusosa.

Vaikka torniosalle saataisiin purkulupa, sitä ei ole pakko purkaa. Luvan voi jättää käyttämättä, mikäli päädytäänkin torniosan osittaiseen peruskorjaukseen. Myös purettavien kerrosten määrää voidaan muuttaa.

Heiskanen kertoo, että toisen laajennuksen eli F-osan hankesuunnittelu on parhaillaan meneillään.

Uusi laajennusosa sijoittuisi nykyisen sairaalan taakse Kotkantieltä katsottuna. Siitä tulisi nelikerroksinen, kuten nyt rakenteilla olevastakin laajennusosasta. Kahteen ylimpään kerrokseen sijoittuisi noin 120 vuodeosastopaikkaa, alas sairaala-apteekki, lääkevalmistus, laboratorio, logistiikkaa ja teknisiä tiloja.