Koko Kymenlaakso on nyt koronan kiihtymisvaiheessa – Ylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa:"Nyt on tärkeä ymmärtää, että karanteeni on karanteeni, silloin ei mennä mihinkään eikä nähdä muita"

Kymsote suosittelee nyt kaikkia kymenlaaksolaisia harkitsemaan tarkasti sosiaalisia kontaktejaan ja miettimään erilaisten läheisten ja ystävien välisten kokoontumisten järjestämistä muilla tavoin kuin fyysisesti tapaamalla.

Kimmo Seppälä

– Nyt on tärkeä ymmärtää, että karanteeni on karanteeni, silloin ei mennä mihinkään eikä nähdä muita, toteaa Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.
– Nyt on tärkeä ymmärtää, että karanteeni on karanteeni, silloin ei mennä mihinkään eikä nähdä muita, toteaa Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Koko Kymsoten alueella on siirrytty koronavirustilanteessa kiihtymisvaiheeseen. Kymenlaaksossa on esiintynyt useita erillisiä tartuntaryppäitä eri puolilla maakuntaa.

Kymenlaakson alueellinen koordinaatiotyöryhmä suosittaa, että yli 10 henkilön yksityistilaisuuksia vältettäisiin Kymenlaaksossa. Kouvolassa on jo aiemmin ollut voimassa suositus yli kahdenkymmenen henkilön tilaisuuksien välttämisestä.

Tartuntamäärät kasvussa koko Kymenlaaksossa

Viimeisen viikon ajan päivittäiset tartuntamäärät ovat olleet kasvussa ja tartuntoja on ilmennyt yhtä paljon maakunnan etelä- ja pohjoisosissa. Kaikista näytteistä positiivisia on ollut reilut kaksi prosenttia.

Tartuntojen jäljitettävyys alueella on hieman parantunut edellisviikosta. Tällä hetkellä noin 25 prosenttia tartunnoista jää ilman selkeää tartunnan lähdettä.

– Niin sanottu pimeä tartunnan lähde tarkoittaa, että tartunnan saanut ei osaa nimetä yhtä selkeää paikkaa tai tilannetta, jossa tartunnan olisi voinut saada. Myöskään Kymsoten tartunnanjäljitys ei pysty yhdistämään tartuntaa mihinkään tunnettuun tartuntaketjuun Kymenlaaksossa tai tartuntaan ei liity esimerkiksi liikkumista korkeamman riskin alueilla ulkomailla tai kotimaassa, selvittää johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Suurin osa Kymenlaakson tartunnoista leviää edelleen perheen sisäisinä tai muissa läheisissä sosiaalisissa kontakteissa.

Vaikka kouluihin ja päivähoitoon on liittynyt useita joukkoaltistumisia, niin näissä jatkotartuntoja on tapahtunut Kymenlaaksossa vain muutama aikuisten välillä.

Urheilujoukkueiden tartunnat ovat nousseet tietoisuuteen, koska niistä on seurannut koulualtistuksia ja niistä on tiedotettu ja uutisoitu näkyvästi. Silti perheiden sisäiset tartunnat ja yksityistapahtumat ovat suurin tartuntojen yksittäinen syy.

Suosituksien ja määräysten noudattaminen ratkaisee loppuvuoden tilanteen

Kymsotelle on tullut viestiä, että karanteeninen noudattamisessa on ollut epäselvyyksiä.

– Huolestuttavasti on tullut esille, että ihmiset tapaavat toisiaan tai liikkuvat yleisillä paikoilla, vaikka olisivat tartuntatautilain mukaisessa karanteenissa, Mäntymaa kertoo.

Mäntymaan mukaan myös rajaviranomaiset ovat raportoineet, että on henkilöitä, jotka ylittävät rajaa niin tiheästi, ettei omaehtoista karanteenia ole voitu noudattaa.

– Nyt on tärkeä ymmärtää, että karanteeni on karanteeni, silloin ei mennä mihinkään eikä nähdä muita. Perheen sisälläkin yhteistä oleskelua tulee pitää mahdollisimman vähäisenä. Tartuntatautilain mukainen karanteeni on määräys ja pahimmassa tapauksessa sen rikkomisesta voi seurata sanktioita.

Kaikki kontaktit minimiin

Kymsote suosittelee nyt kaikkia kymenlaaksolaisia harkitsemaan tarkasti sosiaalisia kontaktejaan ja miettimään erilaisten läheisten ja ystävien välisten kokoontumisten järjestämistä muilla tavoin kuin fyysisesti tapaamalla.

– Tämä haastava vuosi on valitettavasti tällä hetkellä menossa kohti huonompaa. Nyt meidän jokaisen on osallistuttava siihen, ettei tilanne kehity tämän huonommaksi, toteaa Mäntymaa ja jatkaa:

– Nyt suositetaan vahvasti, että ihmiset pitäisivät muutaman viikon ajan kaikki kontaktit mahdollisimman vähäisinä. Jos siirrymme leviämisvaiheeseen, rajoituksia tulee reilusti lisää.

Mäntymaan mukaan ihmiset pitää saada heräämään siihen, että nyt on tosi kyseessä. Tartuntaluvut täytyy saada laskuun.

– 25 prosenttia tartunnoista jää selvittämättä. Koronaviruksen voi tällä hetkellä saada mistä kontaktista vain. Vaikka noudattaisi kaikkia annettuja ohjeita, riski ei ole nolla.

Kohtaamiset mahdollisimman vähiin – Yli 10 henkilön yksityistilaisuuksia ei suositella

Uudet suositukset ovat aiempaa kireämmät: Nyt yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ja perhejuhlia ei tulisi järjestää. Kaikissa tapahtumissa, yleisötilaisuuksissa ja kokoontumisissa suositellaan vahvasti maskin käyttöä.

Yleisötapahtumat ja tilaisuudet suositellaan järjestämään ulkona.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto muuttaa oletettavasti ensi viikon alussa yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin liittyvää määräystään. Tällä hetkellä Kymenlaaksossa on voimassa määräys, joka koskee yli 50 hengen yleistilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Uusi rajaus on 20 henkeä.

Aikuisten ryhmäharrastustoiminnassa tulee varmistaa, että turvavälejä voidaan aidosti noudattaa ja suositellaan käytettäväksi maskeja aina, kun se vain on mahdollista.

Lisätty Marja-Liisa Mäntymaan kommentteja klo 14.27.

Korona

Leviämisvaiheen kolme vaihetta

Koronavirusepidemialle on määritelty kolme tasoa. Perustaso vastaa tilannetta kesällä 2020.

Kiihtymisvaiheessa alueellinen ilmaantuvuus on kasvanut. Silloin tapauksia on 6–15 sataatuhatta asukasta kohden viikossa. Ja kahdessa viikossa 10–25 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Positiivisten näytteiden osuus on yli prosentin.

Kiihtymisvaiheessa tartuntaketjut ovat vielä pääsääntöisesti jäljitettävissä.

Leviämisvaiheessa ilmaantuvuus on kiihtymisvaihetta suurempaa, positiivisia näytteitä on yli kaksi prosenttia näytteistä ja alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä.

Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti leviämisvaiheessa.

Luetuimmat