Kotka ja Kouvola hakevat yhdessä ministeriön pilottiin — Tavoitteena parantaa kaupunkien välistä junayhteyttä

Liikenne- ja viestintäministeriö valitsee mukaan pääsevät alueet marraskuussa.

Sari Tauru

Kotka ja Kouvola toivovat pääsevänsä mukaan liikenne- ja viestintäministeriön pilottialueeksi.
Kotka ja Kouvola toivovat pääsevänsä mukaan liikenne- ja viestintäministeriön pilottialueeksi.

Kotka ja Kouvola hakevat yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön pilottialueeksi. Hakemusta sorvaamassa ovat olleet myös Kymenlaakson liitto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Pilottihankkeen tarkoituksena on kehittää liikennöintiä nykyisestä sekä kokeilla kokonaan uutta liikennettä. Kotkassa ja Kouvolassa toiveissa on nimenomaan kaupunkien välisen henkilöjunaliikenteen kehittäminen.

Jos pääsemme pilottialueeksi, alkavat tarkemmat neuvottelut muun muassa VR:n kanssa. — Matti Konttinen

Maakuntasuunnittelija Matti Konttinen Kymenlaakson liitosta kertoo, Kotkan ja Kouvolan välisessä junaliikenteessä on monestakin syystä kehittämistarvetta.

— Yksi keskeinen syy on se, että sote-palvelujen keskittäminen on lisännyt liikennettä, sanoo Konttinen.

Kotka—Kouvola-junaliikenteen aikataulut eivät Konttisen mukaan nykyisin vastaa työ- ja opiskeluliikenteen tarpeita.

— Myös se on merkittävää, että pystyttäisiin paremmin huomioimaan jatkoyhteydet maakunnan rajojen ulkopuolelle. Siinä ei saisi tulla tarpeettoman pitkiä odotusaikoja.

Samalla lipulla bussiin ja junaan?

Pilottihakemuksessaan Kotka ja Kouvola ovat esittäneet myös lippujärjestelmän yhdenmukaistamista. Jos se toteutuisi, voisi matkustaja ostaa yhden lipun, jolla kulkee sekä junassa että linja-autossa.

Kotkan ja Kouvolan junayhteyksien parantaminen tukisi Konttisen mukaan myös molemmilla paikkakunnilla järjestettäviä tapahtumia.

— Olisi ilman muuta hyvä, jos naapurikaupungista pääsisi joustavasti tulemaan kestävillä liikkumistavoilla.

Konttinen muistuttaa myös, että niin Kotkassa kuin Kouvolassakin on vireillä merkittäviä kehittämishankkeita. Kouvolassa suunnitelmat keskittyvät matkakeskuksen ympäristöön, Kotkassa Kantasatamaan.

— Toteutuessaan ne lisäävät Kotka—Kouvola-välin liikennettä.

Tarkemmat suunnitelmat, jos valitaan mukaan

Kymenlaaksossa ei ole vielä sen tarkemmin pohdittu, kuinka monta junavuoroa etelästä pohjoiseen ja takaisin olisi riittävästi.

— Jos pääsemme pilottialueeksi, alkavat tarkemmat neuvottelut muun muassa VR:n kanssa.

Konttinen korostaa, ettei pilottihankkeessa olisi kyse pelkästään junavuoroista, vaan liikkumisesta kokonaisuudessaan. Yhtä lailla puntariin tulisivat tavat, joilla matkustajat pääsevät juna-asemille tai -seisakkeille ja niiltä pois.

— Infran täytyy olla hyvässä kunnossa.

Liikenne- ja viestintäministeriö valitsee alueellisen liikenteen pilottikohteet marraskuussa. Pilotin suunnitteluvaihe alkaa joulukuussa 2018. Pilottihanke käynnistyy aikaisintaan joulukuussa 2019.

Fakta: Tällainen aikataulu nykyään

Esimerkiksi perjantaisin Kotkasta Kouvolaan pääsee seitsemällä junalla. Ne lähtevät:

06.57

08.03

10.18

14.28

15.56

16.54

19.23.

Kouvolasta Kotkaan tulee perjantaisin niinikään seitsemän junaa. Ne lähtevät:

06.00

06.53

08.00

12.53

14.57

15.57

17.52