Kymsote järjestelee toimintojaan — Toipumispaikat pois Kaakon kaksikosta 

Asiakkaiden ohjaaminen erikoissairaanhoidosta Miehikkälän Kunilaan ja Virolahden Villinrantaa lopetetaan.

Kimmo Seppälä

Erikoissairaanhoidon jälkeistä kuntoutusta annetaan muun muassa Hoikussa Haminassa.
Erikoissairaanhoidon jälkeistä kuntoutusta annetaan muun muassa Hoikussa Haminassa.

Kymsote järjestelee hoitoketjuja uudelleen kaakonkulmalla. Ikäihmisten ohjaaminen erikoissairaanhoidosta kuntoutumaan lyhytaikaiseen hoitoon Hyvinvointikeskus Kunilaan Miehikkälään ja Villinrannan palvelukeskukseen Virolahdelle päättyy.

Kymsoten asumispalvelujen palvelupäällikkö Mervi Takalan mukaan jatkossa ikäihmiset kuntoutuvat erikoissairaanhoidon jälkeen Haminan terveyskeskuksen ja Karhulan sairaalan lyhytaikapaikoilla tai hyvinvointikeskus Hoikussa Haminassa.

Kuitenkin on tarkoitus, että jatkokuntoutus on intensiivistä eikä siellä olla pitkiä aikoja. — Mervi Takala

Takalan mukaan Kunila ja Villinranta eivät sosiaalihuollon yksikköinä ole oikeita erikoissairaanhoidon jälkihoitopaikkoja. Molemmissa on jälkihoitoon ollut varattuna yhdeksän paikkaa.

— Tällä hetkellä erikoissairaanhoidosta on ohjautunut suoraan asiakkaita näihin yksiköihin. Kyseessä ovat kuitenkin sosiaalihuollon yksiköt. On hieman problemaattinen ja erikoinen ratkaisu, että sosiaalihuollon sisällä on terveydenhuollon laitosyksikkö. Aluehallintovirastokin on halunnut selvyyttä tähän kuvioon, Takala sanoo.

Toiminta säilyy, mutta muuttuu

Järjestely ei vaikuta Kunilan tai Villinrannan henkilöstöön eikä hoitopaikkamääriin. Hänen mukaansa kyseessä on lähinnä Kymsoten sisäinen toimintojen organisointi.

— Paikat eivät mihinkään häviä, vaan siellä ne lyhytaikaispaikat ovat jatkossakin, mutta asiakaskunta hieman muuttuu.

Hänen mukaansa asiakkaat voivat tulla lyhytaikaishoitojaksolle kumpaankin yksikköön esimerkiksi kotihoidosta tai omaishoidosta.

Yöpartiot tulevat

Takalan mukaan laitosmaisen jälkihoidon tarve erikoisairaanhoidon jälkeen on mahdollisesti vähenemässä.

— Kotisairaalatoiminta on koko Kymsoten alueella mahdollista ja syksyn aikana mahdollistuu yöpartiotoimintakin Kaakon kaksikossa eli kotihoito voi käydä yöllä hoitamassa. Sairaalasta voi siten kotiutua suoraan kotiinkin, kun sinne saadaan se apu.

Miehikkälässä ja Virolahdella voisi ajatella ehkä vierastettavan ajatusta hoidon siirtymisestä kymmenien kilometrien päähän totutusta, mutta Takala ei ongelmaa usko syntyvän.

— Kuitenkin on tarkoitus, että jatkokuntoutus on intensiivistä eikä siellä olla pitkiä aikoja. En usko, että tilanne kenellekään ainakaan huonontuu, päinvastoin. Kuntoutuminenkin nopeutuu, kun pystytään kotiin annettavien palvelujen avulla tehostamaan sitä kokona tapahtuvaa kuntoutusta.