Savilahdenvuoren louhintasuunnitelma tuotti toistakymmentä muistutusta ja mielipidettä — Yli 1,5 miljoonan kuution louhintaa suunnitteleva Rudus Oy antaa niihin seuraavaksi vastineet

Louhoksen pelätään aiheuttavan muun muassa melu-, pöly- ja tärinähaittaa.

Savilahdenvuoren louhintasuunnitelma tuotti toistakymmentä muistutusta ja mielipidettä — Yli 1,5 miljoonan kuution louhintaa suunnitteleva Rudus Oy antaa niihin seuraavaksi vastineet

Rudus Oy:n aikomus Savilahdenvuoren louhimiseksi Summassa Haminassa aiheutti tavanomaista suuremman muistutusten ja mielipiteiden jättöaktiivisuuden. Hamina lupavaliokunnalle on osoitettu ympäristötarkastaja Kirsi Seppälän mukaan kaikkiaan 12 muistutusta tai mielipidettä, joista osassa on myös useampia allekirjoittajia.

Seppälän mukaan maanantaina päättyneeseen määräaikaan mennessä jätettyihin muistutuksiin ja mielipiteisiin ei vielä ole tarkemmin tutustuttu, mutta huolta niissä kannetaan muun muassa louhinnan aiheuttamasta melu-, pöly- ja tärinähaitasta. Muistutuksia vastustettiin louhintaluvan myöntämistä tai vaadittiin tiukkoja lupaehtoja, mikäli louhinta mahdollistetaan.

Mittava louhinta

Rudus Oy:n tarkoituksena on tasata Hillonlahden lähellä sijaitsevaa Savilahdenvuorta noin 13 hehtaarin ottoalueella. Kiviainesta aiotaan ottaa 10 vuoden aikana kaikkiaan 1,54 miljoonaa kuutiota. Paikalle perustetaan myös murskaamo, jossa Savilahdenvuoresta saatavan kiven lisäksi käsitellään myös noin 200 000 tonnia muualta tuotavaa kiviainesta.

Savilahdenvuori sijaitsee alueella, joka on kaavassa osoitettu sataman tarpeisiin. Louhinnalla saadaan maasto sopivaksi mahdollista tulevaa rakentamista varten. Alueen omistaa Haminan kaupunki, jolle Rudus maksaa korvauksen saamastaan louheesta. Savilahdenvuorta lähimpinä sijaitsevat asuinalueet ovat Hillonkylä ja Petkele.

Muistutukset ja mielipiteet toimitetaan seuraavaksi vastineita varten Rudukselle. Tavoitteena on, että Haminan lupavaliokunta käsittelee Ruduksen ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslupahakemuksen kokouksessaan kuluvan kuun 19. päivänä.

Luetuimmat