Kotkassa ja Haminassa hengitettiin marraskuussa hyvää ilmaa

Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet olivat viime kuussa hyvin pieniä. Kotkansaarella ei esiintynyt yhtään hajutuntia.

Sari Tauru

Kotkansaarella ei mitattu marraskuussa yhtään hajutuntia.

Ilmanlaatu oli marraskuussa Kotkassa ja Haminassa pääsääntöisesti hyvä. Välttäväksi se heikkeni liikenteen vaikutuspiirissä olevilla Rauhalan ja Haminan mittausasemilla kahtena päivänä.

Ilman laadun hetkellinen heikentyminen johtui heikkotuulisesta säästä sekä kuivien ja paljaiden tienpintojen pölyämisestä.

Rajat ylittyivät kahtena päivänä

Marraskuussa hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuudet olivat Rauhalan mittausasemalla 6—74 µg/m³ ja Haminassa 4—74 µg/m³. Vuorokausiraja-arvotaso, 50 µg/m³, ylittyi kummallakin mittausasemalla 19. ja 28. marraskuuta lähinnä liikenteen nostattaman katupölyn vuoksi.

Varsinainen raja-arvo ei ole kuitenkaan ylittynyt, sillä raja-arvotaso saa ylittyä 35 kertaa vuodessa ennen kuin vuorokausiraja-arvo ylittyy. Tähän mennessä raja-arvotaso on ylittynyt Rauhalassa viisi ja Haminassa kahdeksan kertaa.

Pienhiukkasten pitoisuudet pieniä

Pienhiukkasia (PM2.5) mitataan kattotasolla Kotkansaarella ja katutasolla Haminassa. Pienhiukkasten vuorokausipitoisuudet olivat marraskuussa 2—29 µg/m³.

WHO:n vuorokausiohjearvo (25 µg/m³) ylittyi Haminassa 19. marraskuuta. Muun ajan PM2.5-pitoisuudet pysyttelivät kohtalaisen matalissa lukemissa.

Typpidioksidin (NO2) tunti- ja vuorokausipitoisuudet olivat noin kolmanneksen vastaavista ohjearvoista. Mittaustuloksista laskettu NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli 10 µg/m³ sekä Rauhalan että Haminan mittausasemalla.

Typpioksidin vuosipitoisuuden vuosiraja-arvoksi on asetettu 40 µg/m³.

Kaksi hajutuntia Rauhalassa

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet olivat marraskuussa hyvin pieniä. Vuorokausipitoisuudet olivat 0—1 µgS/m³, kun TRS:n vuorokausipitoisuudelle asetettu ohjearvo on 10 µgS/m³.

Hajukynnys ylittyi Rauhalassa kahden tunnin ajan. Kotkansaaren mittausasemalla ei esiintynyt yhtään hajutuntia.