Kotka väläyttää kuntalaiskyselyssä mahdollisuutta siirtyä pormestarimalliin – Kuntalaisilta kaivataan mielipiteitä kaupungin päätöksenteosta

Jos Kotkassa olisi pormestari, hänet valittaisiin valtuustokauden ajaksi nykyisen seitsemän vuoden määräaikaisen viran sijasta.

Tarja Särkkä

Kuntalaisilta kysytään mielipiteitä Kotkan päätöksenteosta. Arkistokuvassa Kotkan kaupungintalo.
Kuntalaisilta kysytään mielipiteitä Kotkan päätöksenteosta. Arkistokuvassa Kotkan kaupungintalo.

Kotkan kaupunki suunnittelee päätöksenteon organisaatioon muutoksia. Uudistuksella halutaan parantaa luottamushenkilöorganisaation eli esimerkiksi lautakuntien, valtuuston ja kaupunginhallituksen työskentelyä.

Kaupunki kaipaa kuntalaisten mielipiteitä muutoksiin liittyen, ennen kuin niistä tehdään päätöksiä. Muutoksista on tarkoitus päättää syksyllä 2020, ja ne tulisivat voimaan uuden valtuuston aloittaessa toimintansa seuraavien kuntavaalien jälkeen, eli kesällä 2021.

Lautakunnat vai valiokunnat?

Kotkan kaupunki on julkaissut kyselylomakkeen, jonka täyttämällä kuntalaiset voivat kertoa mielipiteistään. Lomakkeella kysytään, kannattaisivatko kuntalaiset mieluummin päätöksenteossa lautakuntamallia, valiokuntamallia vai hybridimallia, jossa perinteiset lautakunnat tekevät päätökset ja valiokunta ohjaa laajojen asioiden koordinointia ja valmistelua.

Kotkassa päätöksiä tehdään kaupungin asioista tällä hetkellä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kuuden lautakunnan kautta. Uudistuksen valmistelussa on tarkasteltu etenkin lautakuntien keskinäistä työnjakoa ja sitä, voitaisiinko Kotkassa harkita valiokuntamallin käyttöönottoa.

Lautakunnissa päätöksentekijät ovat puolueiden valitsemia edustajia. Valiokunnissa päätöksentekijät ovat vaaleilla valitun valtuuston jäseniä tai varajäseniä. Valtuustoon eivät näin ollen voisi päästä muut kuin vaaleissa eniten ääniä saaneet.

Kotkaan pormestari?

Lomakkeella tiedustellaan myös sitä, haluaisivatko kuntalaiset Kotkaan pormestarin kaupunginjohtajan sijasta. Kaupunginjohtaja toimii virkamiehenä, kun taas pormestari toimisi luottamushenkilönä sekä myös kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Pormestarin valitsee valtuusto, joten jos Kotkassa olisi pormestari, hän toimisi tehtävässään valtuustokauden ajan. Kaupunginjohtaja valitaan Kotkassa nykyisin seitsemän vuoden määräajaksi.

Kyselylomakkeella kuntalaiset voivat lisäksi antaa myös muita kommentteja liittyen kaupungin päätöksentekoon.

Kyselyyn pääsee vastaamaan Kotkan verkkosivuilla tai suoraan täältä. Vastausaikaa on 26. elokuuta asti.

Juttua muokattu klo 11.19. Lisätty linkki kyselylomakkeeseen.