Kymenlaakso ja Etelä-Karjala Sitran sotepilottiin — Alalla tarvitaan kilpailu- ja muutoskykyä sekä halua tarttua uusiin mahdollisuuksiin

Alan toimijoiden verkottumistilaisuudet pidetään Lappeenrannassa 6.11. ja Kotkassa 7.11.

Taru Hokkanen

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso on valittu Sitran ja TEM:n sotepilottiin.
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso on valittu Sitran ja TEM:n sotepilottiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Sitra toteuttavat yhteistyössä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien kanssa sote-alan pk-palveluntuottajille suunnattuja kiihdyttämöitä syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019. Pilotin isäntä näissä maakunnissa on Kaakkois-Suomen ely-keskus.

Kiihdyttämöjen avulla on tarkoitus pilotoida sitä, kuinka sote-ja hyvinvointialan pk-yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen kilpailu- ja muutoskykyä voidaan kehittää vastaamaan toimialaa ravistelevia haasteita ja yhtäältä tarttua avautuviin mahdollisuuksiin.

Syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana toteutetaan kaksi pilottikiihdyttämöä, joissa valmennetaan yhteensä noin 20 sote-ja hyvinvointialan palveluntuottajaa (10 yritystä, järjestöä/ohjelma) 10 viikon mittaisen kiihdytysohjelman avulla.

Saatujen oppien pohjalta kaikki maakunnat voivat jatkokehittää tarpeitaan vastaavia sote-ja hyvinvointialan palveluntuottajien kehittämistyökaluja. 

Avoin valtakunnallinen haku kiihdyttämöihin käynnistyy 1.10.2018. Kaakkois-Suomen ELYn kiihdyttämö käynnistyy marraskuun puolivälissä.

Tämä Soteuttamo on alun perin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen rakentamisen työkalupakki. Tavoitteena on osaltaan vauhdittaa entistä asiakaslähtöisempää, vaikuttavampaa ja monipuolisempaa palveluekosysteemiä tuomalla eri tyyppisiä toimijoita yhteen.

Nyt konsepti laajenee Sitran, työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden yhteistyökumppanien toimesta maakunnallisten tilaisuuksien sarjaksi.

Kiertue pysähtyy Lappeenrantaan 6.11.2018 ja Kotkaan 7.11.2018.

Tilaisuuksissa tavoitteena on verkottaa toimijoita yli toimialarajojen. Ne voivat olla palveluntuottajia, terveysteknologia-alan yrityksiä, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai virkamiehiä. Mukaan voi tulla täysin ulkopuolisiakin tahoja tuomaan uusia ajatuksia sote-alan palveluiden kehittämiseen.