Haminan — Kotkan satama jatkaa ennätysvauhdissa — Kaasuputkilaivausten päättyminen tulee näkymään loppuvuoden luvuissa

Kimmo Seppälä

Päättyneiden kaasuputkilaivausten vaikutus kokonaisliikennemääriin tulee näkymään loppuvuoden luvuissa.
Päättyneiden kaasuputkilaivausten vaikutus kokonaisliikennemääriin tulee näkymään loppuvuoden luvuissa.

Haminan — Kotkan sataman kautta kulki tammi-lokakuussa lähes 15 miljoonaa tonnia tavaraa, joka on 10,5 prosenttia edellisvuoden ennätysmääriä enemmän. Laivoja satamassa tällä aikajaksolla kävi 2 759 kappaletta.

— Päättyneiden kaasuputkilaivausten vaikutus kokonaisliikennemääriin tulee näkymään loppuvuoden luvuissa. Muilta osin tavaravirtojen arvioidaan jatkuvan vahvoina, kertoo sataman toimitusjohtaja Kimmo Naski.

Konttimäärät jatkoivat kasvuaan

Vienti kasvoi tarkastelujaksolla 25,2 prosenttia ja suurimmat lisäykset tulivat kuivabulkissa, sellussa, kappaletavarassa sekä luokassa muu tavara. Kasvua tapahtui myös nestebulkin ja sahatavaran määrissä. Viennissä laski ainoastaan sataman kautta kulkeneen paperin määrä.

Tuontikuljetukset sen sijaan vähenivät 22,6 prosenttia. Eniten väheni kuivabulkin, raakapuun, kappaletavaran määrissä ja luokassa muu tavara. Tuonnissa kasvoi nestebulkin määrä.

Transitoliikenne lisääntyi 4,7 prosenttia, mutta kotimaanliikenne taas laski 32,3 prosenttia. Konttimäärät jatkoivat kasvuaan.