Kiiskijärven sillan purun ja uuden tien suunnitelmaa esitellään Vaalimaan koululla Virolahdella

Yleisötilaisuus pidetään torstaina 6. helmikuuta kello 17–18.30.

Ely-keskus

Uusi tielinjaus on merkitty Ely-keskuksen karttaan vihreällä.
Uusi tielinjaus on merkitty Ely-keskuksen karttaan vihreällä.

Kurkelantien parantamisesta pidetään yleisötilaisuus Virolahdella torstaina 6. helmikuuta. Ely-keskus kertoo tiedotteessa, että Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa suunnitelmaa tien parantamiseksi Kiiskijärven kohdalla.

Kiiskijärven puurakenteinen silta on huonokuntoinen, ja viime kesänä sillalle asetettiin kolmen tonnin painorajoitus.

Ely-keskus on tehnyt päätöksen nykyisen sillan purkamisesta ja korvaavan tieyhteyden rakentamisesta Kiiskijärven pohjoispään kautta.

Suunnitelman luonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Vaalimaan koululla kello 17–18.30.

Tiesuunnitelma valmistuu maaliskuun 30. päivään mennessä. Muutoksia haluavilla on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutus.

Tavoitteena on, että tietä päästään rakentamaan syksyllä ja että uusi tieyhteys valmistuu keväällä 2021.

Alustava rakennuskustannusarvio on noin 550 000 euroa. Hankkeelle ei ole vielä myönnetty rahoitusta.