Haminan seurakunta aikoo nostaa hautapaikkojen hintoja neljänä vuonna peräkkäin

Ulkopaikkakuntalaisten hautapaikat kallistuvat eniten.

Antti-Jussi Larvio

Hautapaikat kallistuvat Haminan seurakunnassa seuraavien neljän vuoden aikana vuosittain.
Hautapaikat kallistuvat Haminan seurakunnassa seuraavien neljän vuoden aikana vuosittain.

—Haminan seurakunta aikoo nostaa hautapaikkamaksujaan kaikilla kahdeksalla hautausmaallaan. Kirkkoneuvosto päätti keskiviikkona esittää kirkkovaltuustolle, että korotukset jaksotetaan ensi vuoden alusta neljälle vuodelle.

Esityksen mukaan esimerkiksi yhden arkkupaikan haudan ja kaksi arkkupaikkaa käsittävän syvähaudan hinnat nousisivat ensi vuoden alusta 20 euroa seuraavien neljän vuoden ajan. Kahden rinnakkaisen arkkupaikan haudan hinta nousisi saman ajan 40 eurolla vuosittain.

Tänä vuonna paikkakuntalaiselta peritään yhden arkkupaikan haudasta 180 euroa ja kahden arkkupaikan syvähaudasta 250 euroa. Kaksi rinnakkaista arkkupaikkaa käsittävä hauta maksaa 400 euroa.

Ulkopaikkakuntalaisille isompi korotus

Ulkopaikkakuntalaisille yhden ja kahden päällekkäisen arkkupaikan haudat kallistuisivat 40 eurolla joka vuosi neljän vuoden ajan.

Kahden rinnakkaisen arkkupaikan haudan hinnankorotus olisi ulkopaikkakuntalaiselle 80 euroa vuodessa neljän vuoden ajan.

Rintamasotilas- ja rintamapalvelutunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen hautapaikka on Haminan seurakunnassa maksuton.

Tulot alle tavoitteen

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan hautatoimen tuloilla pitäisi kattaa 20-25 prosenttia hautatoimen kaikista menoista. Seurakunnan viime vuoden tilinpäätöksen mukaan hautatoimen kulut olivat ilman haudanhoitosopimuksia 946 109 euroa ja tuotot 96 727 euroa. Tuottojen osuus menoista oli siten 10 prosenttia.

Esitetyillä korotuksilla hautatoimen tulot nousevat noin 3 000 euroa vuodessa neljän vuoden ajan, jonka jälkeen tuottojen osuus kuluista on kuitenkin vain 11 prosenttia. Tuottoja syövät muun muassa hautausmaiden ilmaiset ainaishaudat.