Maakuntahallitus mahdollistaa edelleen molemmat ratalinjaukset - Niin Itäradan kuin Itäisen rantaradan valmistelu voi jatkua

Maakuntakaava tulee viranomaislausunnoille lokakuun lopussa.

Maakuntahallitus mahdollistaa edelleen molemmat ratalinjaukset - Niin Itäradan kuin Itäisen rantaradan valmistelu voi jatkua

Maakuntahallitus vahvisti maanantaina Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 ehdotuksen kannakseen sen, että niin sanottu Itärata ja Itäinen rantarata säilyvät maakuntakaavassa.

Tämä tarkoittaa, että Kouvola-Koskenkylä väli osoitetaan ohjeellisena pääratana. Kouvolan Elimäellä linjaus haarautuu kahteen vaihtoehtoon maakunnan rajalle saakka. Maakuntahallitus päätti osoittaa molemmat linjausvaihtoehdot maakuntakaavassa.

Ohjeellinen päärata kulkee myös Haminasta Vehkjärvelle ja jatkuu raideliikenteen yhteystaipeella Vehkjärveltä Luumäelle. Myös Haminasta Vaalimaan suuntaan osoitetaan raideliikenteen yhteystarve.

Ratahankkeet voivat jatkua 

Suunnittelujohtaja Frank Hering sanoo, että käytännössä tämä merkitsee sitä, että maakuntakaava mahdollistaa tässä vaiheessa sekä itäradan että itäisen rantaradan suunnittelun eteenpäin viemisen.

Valtakunnan tason keskustelussa ei ole vielä esitetty selkeästi näkemystä itään suuntautuvista ratahankkeista, joten Kymenlaakson maakuntakaavassa on tarpeen luoda kaikille vaihtoehdoille maankäytölliset edellytykset.

— Maakuntakaavaratkaisu tulee aikanaan tarkistaa, kun ratahankkeista on saatu päätökset ja ympäristövaikutusten arviointimenettely tehty. Tällöin ylimääräiset vaihtoehtoiset linjaukset poistetaan kaavasta, Hering perustelee.

Maakuntakaavalta odotetaan paljon

Maakuntakuntakaava valmistelu käynnistyi vuonna 2016. Sen on tarkoitus on antaa edellytykset hyvälle elinympäristölle ja sitä kautta vahvistaa maakunnan kilpailukykyä.

Maakuntakaavalla kehitetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta. Sillä tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen ekotehokkuutta.

— Kymenlaakson maakuntakaava 2040 tulee olemaan entistä strategisempi ja selkeämpi kokonaisuus, joka on myös digitaalisesti hyödynnettävissä, kaavan valmistelijat painottavat.