Jos leviämisvaihe on lähellä, Kymenlaaksossa rajoitetaan harrastustoimintaa – Myös julkisia palveluja suljetaan ja rajataan yleisötilaisuudet kymmeneen henkilöön

Sosiaali- ja terveysministeriö painottaa väestölle, että THL:n ajantasaista leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta on ehdottomasti syytä noudattaa.

Kimmo Seppälä

Jos nykyiset suositukset eivät hidasta viruksen leviämistä, seuraavaksi Kymenlaaksossa suljetaan uimahalleja ja muita liikuntatiloja.
Jos nykyiset suositukset eivät hidasta viruksen leviämistä, seuraavaksi Kymenlaaksossa suljetaan uimahalleja ja muita liikuntatiloja.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoi jo keskiviikkona, että jos nykyiset suositukset eivät pure viruksen leviämiseen, seuraavassa vaiheessa joudutaan rajoittamaan esimerkiksi harrastustoimintaa.

Rajoitukset voivat olla luultua lähempänä. Sosiaali- ja terveysministeriö STM suosittelee, että leviämisvaiheessa ja leviämisvaiheen uhassa olevilla alueilla otetaan käyttöön seuraavia toimenpiteitä. Ohjeet ja suositukset annettiin ajalle 24. marraskuuta – 15. joulukuuta.

Kymenlaakso on tällä hetkellä epidemiatilanteessa kiihtymisvaiheessa.

1. Ohjeet ja suositukset viranomaisille

Yleisötilaisuudet

Ministeriö kehottaa aluehallintovirastoja ja kuntia rajaamaan yleisötilaisuuksien yleisömäärän enintään kymmeneen henkeen tai viime sijassa kieltämään tilaisuuksien järjestämisen.

Korkean tartuntariskin julkisten tilojen käyttö

Ministeriö kehottaa kuntia ja kuntayhtymiä harkitsemaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan.

Näillä tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja syntyy merkittävästi tai niitä on hankala välttää.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja: kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat; uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat; sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat.

2. Suositukset väestölle, toiminnanharjoittajille sekä opetuksen järjestäjille

Ministeriö painottaa väestölle, että THL:n ajantasaista leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta on ehdottomasti syytä noudattaa.

Ministeriö suosittaa väestölle ja tilaisuuksien järjestäjille, että yli kymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta.

Ryhmäharrastustoiminta

Ministeriö suosittaa, että ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen tilapäisesti keskeytetään kokonaan ja toteutetaan etänä. Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa, kunhan lähikontakteilta vältytään.

Korkean tartuntariskin julkiset tilat

Ministeriö suosittaa toiminnanharjoittajia harkitsemaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on hankala välttää.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää kuntosaleja ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettäviä tiloja; uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevia pukuhuonetiloja; huvi- ja teemapuistoja, tivoleita sekä eläintarhoja; sisäleikkipuistoja ja sisäleikkipaikkoja; kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja pois lukien liiketilat, palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat ja kulku niihin.

Ministeriö suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

Korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen

Ministeriö suosittelee sosiaali- ja terveydenhuollon julkisille ja yksityisille palveluntuottajille, että ne omassa toiminnassaan ryhtyvät tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.

Toimenpiteissä kehotetaan noudattamaan voimassaolevaa THL:n ohjeistusta.

Ministeriö suosittelee väestöä pidättymään lähikontakteista tai sen riskistä korkean sairastumisriskin ryhmille tarkoitetuissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Opetuksen järjestäminen

Ministeriö suosittelee julkisille ja yksityisille opetuksen järjestäjille, että korkeakouluissa ja toisen asteen opetuksessa siirrytään kokonaisuudessaan etäopetukseen.

Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Etätyösuositus aina, kun se on hetkellisestikin mahdollista

Työnantajia ja työntekijöitä suositellaan noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Juttuun lisätty kello 22.10 maininta, että Kymenlaakso on tällä hetkellä epidemiatilanteessa kiihtymisvaiheessa.

Koronavirus

Kolme vaihetta leviämisessä

Koronavirusepidemialle on määritelty kolme tasoa. Perustaso vastaa tilannetta kesällä 2020.

Kiihtymisvaiheessa alueellinen ilmaantuvuus on kasvanut. Silloin tapauksia on 6–15 sataatuhatta asukasta kohden viikossa. Ja kahdessa viikossa 10–25 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Positiivisten näytteiden osuus on yli prosentin. Kiihtymisvaiheessa tartuntaketjut ovat vielä pääsääntöisesti jäljitettävissä.

Leviämisvaiheessa ilmaantuvuus on kiihtymisvaihetta suurempaa, positiivisia näytteitä on yli kaksi prosenttia näytteistä ja alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä. Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti leviämisvaiheessa.

Luetuimmat