Kotkan säästölista supistumassa noin 4 miljoonaan euroon — Valtuustoryhmien johtajat sopivat, että lapsista ja nuorista ei voida säästää niin paljon kuin tasapainotusohjelmassa ehdotetaan

Kotkan kaupunginvaltuuston ryhmien puheenjohtajat neuvottelivat talouden tasapainotusohjelmasta torstaina. Tuloksena oli yksimielisyys siitä, että ainakaan kaikki varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta ehdotetut leikkaukset eivät tule menemään läpi. Alunperin säästöjä esitettiin 6,3 miljoonan euron verran.

Jussi Lopperi

Kotkan valtuustoryhmät eivät halua säästää varhaiskasvatuksesta tai opetuksesta.
Kotkan valtuustoryhmät eivät halua säästää varhaiskasvatuksesta tai opetuksesta.

Kotkan kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuivat torstaina keskustelemaan kaupungin talouden tasapainotusohjelmasta.

— Pääsimme monista asioista lopputulokseen, kertoo mukana ollut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marika Kirjavainen (kok.).

Vaikeimmiksi asioiksi säästää nousivat varhaiskasvatus ja opetus.

— Niissä lähinnä oli kohtia, joista päätettiin yhdessä, että näistä ei säästetä, Kirjavainen toteaa.

Kaikkiaan säästöt ovat supistumassa 6,3 miljoonasta eurosta noin 4 miljoonaan euroon.

Esimerkiksi kulttuurijohtajan valintaa ei pidetty itsestäänselvyytenä ja asiasta tullaan keskustelemaan. Kaupungin koko henkilöstön lomauttaminen viikoksi sai kommentteja sekä puolesta että vastaan.

Demareilta tulossa uusi ehdotus rakenteellisista säästöistä

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Virtanen toteaa varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta leikkaamisen olevan sosiaalidemokraattien strategian vastaista. Kotkassa taloutta pitää tasapainottaa, mutta säästöt eivät SDP:n mielestä voi tänä vuonna olla 6,3:a miljoonaa euroa.

— Koko kaupungin talous, jota pitää tasapainottaa, on 317 miljoonaa euroa. Siitä 65 prosenttia on Kymsotea ja 35 prosenttia kaupungin toimintaa. Emme näe oikeana linjana, että säästöt tämän vuoden budjetista voisivat osua 100-prosenttisesti tuohon 35 prosenttiin, Virtanen toteaa.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviön esitystä talouden tasapainotuskeinoista on käyty läpi ja samalla mietitty omaa listaa.

— Jos mentäisiin meidän listan mukaan, summa olisi noin 4 miljoonaa euroa, Virtanen sanoo.

SDP:n ryhmä ei ole kaupungin henkilöstön lomautuksen kannalla. Ryhmältä on tulossa kymmenkunta ehdotusta rakenteellisiksi muutoksiksi, joita he pitävät tämän vuoden säästöjä tärkeämpinä.

— Nyt tavoite on pitää huoli siitä, että 2019 aikana syntyisi mahdollisimman vähän katettavaa alijäämää. Lisäksi tänä vuonna pitää käyttää aikaa taloussuunnitelmakauden tarkempaan suunnitteluun.

Kokoomus pääpiirteittäin Sirviön esityksen kannalla

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä on pääpiirteittäin Sirviön esityksen kannalla. Vaikein säästökohde ryhmälle on puheenjohtaja Jari Elomaan (kok.) mukaan koulutus. Siitä, mistä ryhmä on valmis menoja leikkaamaan, Elomaa ei halua vielä kertoa. Kaupungin henkilöstön viikon lomautukseen ryhmä on valmis.

Vasemmistoliitto kritisoi tiukkaa aikataulua

Vasemmistoliiton ryhmän mielestä tasapainotusohjelmasta päättäminen aikataulu on ollut erittäin tiukka. Ryhmä on kritisoinut sitä, että lapsivaikutusten ja muut vaikutusarvioinnit ovat tekemättä.

— Emme missään nimessä hyväksy lapsilta ja nuorilta leikkaamista. Emme myöskään hyväksy leikkauksia, jotka aiheuttavat suoraan tai epäsuorasti lisää kustannuksia. Esimerkiksi uimahallin sulkeminen vähentää ihmisten mahdollisuutta harrastaa kuntoliikuntaa ja tämä heikentää terveyttä, toteaa ryhmän puheenjohtaja Joona Mielonen.

Vasemmistoliiton ryhmä ei Mielosen mukaan ole sitoutunut tämän vuoden säästötavoitteeseen. Ryhmän mielestä esimerkiksi veroprosentista pitäisi tulevaisuudessa päättää vasta sitten, kun taloussuunnitelman sisältö on tiedossa. Viime vuonna näin ei tehty.

Lisätuloja Kotka voisi saada Kotkan Energialta.

— Kotkan Energian osingonmaksun korottamista pitäisi selvittää. Samoin kaupungin ict-palveluja, joissa on kentältä tulleen palautteen mukaan tehostamisen varaa, Mielonen sanoo.

Perussuomalaiset karsisi ei-lakisääteisestä toiminnasta

Perussuomalaiset eivät sano ehdotonta eitä millekään esitetyistä säästöistä.

— Totesimme, että päätökset ovat kipeitä, mutta niitä on pakko tehdä. Omia muutoksia meillä ei paljon ole, suurimmaksi osaksi mennään listan mukaan, kertoo perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Jani Paananen.

Vaikeimmalta perussuomalaisille on säästää varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta.

— Koemme, että niistä ei pitäisi säästää näin paljon.

Perussuomalaisten mielestä ehdotettua enemmän Kotka voisi säästää kaupunginteatterista, Kymi Sinfoniettasta ja maahanmuuton kotouttamiskustannuksista.

— Ne eivät kuulu kaupungin ydintehtäviin. Lakisääteiset toimet on turvattava, muista voidaan karsia, Paananen toteaa.

Vihreät ehdottaa lukiokoulutusta koulutuskuntayhtymälle

Vihreät haluavat varhaiskasvatuksen ja koulutuksen pois listalta. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Annika Aalto-Partanen toteaa vihreiden haluavan kuitenkin säilyttää säästöjen kokonaissumman ennallaan.

— Olemme saaneet esittää kysymyksiä säästölistasta virkamiehille, mutta aikaa on niin vähän, etteivät virkamiehet pysty täysipainoisesti vastaamaan kysymyksiin, Aalto-Partanen sanoo.

— Yksi meidän isoimmista uusista avauksista on lukiokoulutuksen siirtäminen kuntayhtymälle.

Vihreiden mukaan lukiokoulutuksesta saatavat säästöt kattaisivat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen leikkaukset. Lisäksi vihreiden mielestä kaupungin teknisiä palveluita tulisi käsitellä tarkemmin.

— Esimerkiksi teiden kunnossapitoa. Sorateitä ei tarvitsisi ehdoin tahdoin asvaltoida.

Kaupungin henkilöstön lomauttamista vihreät eivät pidä järkevänä vaan toivovat organisaatioon pysyvämpiä muutoksia. Myöskään jäähallin vuorojen ja hiihtolatujen kunnossapidon vähentäminen tai Katariinan uimahallin sulkeminen eivät saa kannatusta.

Kansalaispuolue toivoo mukaan virkamiesten ammattitaitoa

Kansalaispuolueen Vesa Levonenkin pitää vaikeimpina säästöinä varhaiskasvatusta ja opetusta. Levosen mielestä Kotkassa pitäisi tehdä enemmän rakenteellisia säästöjä.

— Tarkasteluun pitäisi ottaa ainakin Kotkan Energia ja koko konsernin yhtiöt, Levonen sanoo.

Levonen toivoo, että Kotkan Energiasta ja muistakin asioista pystyttäisiin keskustelemaan rohkeasti. Samalla pitää muistaa, että väärästä kohtaa tehdyt säästöt voivat aiheuttaa lisää kustannuksia.

— Leikkaukset pitää käydä läpi yhdessä virkamiesten ja vastuualueiden johtajien kanssa, koska päättäjillä ei ole niin yksityiskohtaista tietämystä asioista.

Levosen mukaan torstain palaverissa oltiin yksimielisiä siitä, että Katariinan uimahallia ei ole järkeä sulkea.

— Ihmiset eivät mahdu mitenkään Karhulaan. Mieluummin pidetään Katariina käytössä niin kauan kuin mahdollista.

Jos Kantasatamaan ei saataisi hotellia eikä tapahtumakeskusta sen vuoksi rakennettaisi, ehdottaa Levonen uuden urheiluhallin ja uimahallin yhdistämistä ja rakentamista Kantasatamaan.

— Karhuvuoren urheilutalokin on huonossa kunnossa. Varmasti kävijöitä tulisi enemmän, jos molemmat olisivat Kantasatamassa.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Almgren ei kommentoinut talouden tasapainotuslistaa vaan totesi valtuuston päättävän asiasta 11. helmikuuta.

Kommentoidut