Keltakallion teollisuusalueen muutettu kaava hyväksyttiin Kotkan kaupunginhallituksessa

Teollisuusalueen laajentaminen liittyy mahdolliseen akkumateriaaleja tuottavan tehtaan tuloon.

Juha Rika

Keltakallion teollisuusalueen muutettu kaava hyväksyttiin Kotkan kaupunginhallituksessa

Keltakallion teollisuusalueen laajentamisen asemakaavaehdotus hyväksyttiin Kotkan kaupunginhallituksessa maanantaina. Kaava etenee valtuuston päätettäväksi.

Ensimmäisen kerran kaavaehdotus oli nähtävillä viime syksynä. Lausuntokierroksen jälkeen kaavaan tehtiin muutoksia, muun muassa kaavoitettavan alueen suojavihervyöhykettä levennettiin siten, että etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on 250 metriä ja muinaisjäännöstä eli hiilihautaa koskeva merkintä poistettiin kaavakartasta, koska maankäytölle ei ole Museoviraston mukaan enää estettä.

Keltakallion teollisuusalueen laajentaminen liittyy mahdolliseen akkumateriaaleja tuottavan tehtaan tuloon. Kaavoitettavaa aluetta voi hyödyntää myös muuhun teolliseen toimintaan. Akkumateriaalitehdas voi sijoittua myös Haminaan.

Alustavan aikataulun mukaan kaavaehdotus etenee kaupunginvaltuustoon helmikuussa.

Uusimmat uutiset