Pentti Tiusanen epäiltynä seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Syyttäjä on pyytänyt asian käsittelyä suljetuin ovin.

Raimo Eerola

Pentti Tiusanen.
Pentti Tiusanen.

Kotkalainen kaupunginvaltuutettu Pentti Tiusanen (vas.) on epäiltynä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Asiaa käsitellään Kymenlaakson käräjäoikeudessa Kotkassa keskiviikkona. Kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne on pyytänyt asian käsittelyä suljetuin ovin. Muilta osin syyttäjä ei tässä vaiheessa kommentoi tapausta.

Oikeudenkäynnit ovat yleensä julkisia, jolloin kuka tahansa voi mennä seuraamaan jutun käsittelyä. Tuomioistuin voi myös päättää käsittelystä ilman yleisön läsnäoloa. Tyypillisesti seksuaalirikokset käsitellään suljetuin ovin uhrin suojelemiseksi. Oikeudenkäynnin ratkaisun lopputulos on kuitenkin julkinen, vaikka jutun käsittely tapahtuisi suljetuin ovin.

Tapaus on ollut Kaakkois-Suomen poliisin tutkinnassa, mutta poliisi on vaitonainen asiasta. Poliisista ei kommentoitu esimerkiksi sitä, onko kyseessä asianomistajarikos.

Rikoslain mukaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kyse silloin, jos tekijä asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa yhdyntään tai muuhun seksuaaliseen tekoon alle 18-vuotiaan, joka on tekijän määräysvallassa tai muuten alisteisessa suhteessa tekijään. Seksuaalinen hyväksikäyttö voi tulla kyseeseen myös silloin, jos tekijä käyttää hyväkseen uhrin kyvyttömyyttä puolustaa itseään tai ilmaista tahtoaan tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden tai muun tilan takia.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan tuomita sakkoja tai enintään neljä vuotta vankeutta. Myös yritys on rangaistava teko.