Vihreä vyöhyke vie luontoon Virolahdella —  Ekologinen verkko yhdistää arvokkaat luonto- ja kulttuurimaisemat

Sari Tauru

Green Belt -hankkeessa perustetaan kaksi modernia ja innovatiivista keskusta Virolahdelle ja Johannekseen
Green Belt -hankkeessa perustetaan kaksi modernia ja innovatiivista keskusta Virolahdelle ja Johannekseen

Virolahden kunta on käynnistänyt toukokuun alussa kaksivuotisen kansainvälisen hankkeen Green Belt Connecting People.

Euroopan Vihreä Vyöhyke (Green Belt) on ekologinen verkko, joka yhdistää arvokkaat luonto- ja kulttuurimaisemat ja samalla huomioi myös paikallisyhteisöjen taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tarpeet. Vyöhyke seuraa entisen rautaesiripun reittiä ja yhdistää kansallispuistot, luontopuistot, biosfäärialueet ja rajat ylittävät suojelualueet sekä muut arvokkaat elinympäristöt yli rajojen.

Ohjelma tukee yhteistyöhankkeita, jotka on rakennettu yhteistyössä kumppaneiden kesken ja jotka edistävät innovaatioita ja luovat edellytyksiä alueen elinvoiman vahvistumiseen. Hanke on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelmasta, joka on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta.

Luonto tutuksi virtuaalitodellisuuden välityksellä

Hankkeessa perustetaan kaksi modernia ja innovatiivista Green Belt –keskusta Virolahdelle ja Johannekseen. Keskukset tarjoavat mahdollisuuksia kaikille kiinnostuneille luonto- ja ympäristöaiheiseen oppimiseen, koulutukseen ja muihin aktiviteetteihin modernin teknologian ja virtuaalitodellisuuden välityksellä.

Projektissa kehitetään yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden taitoja ja osaamista luontomatkailun alalla venäläisten ja suomalaisten yhteisissä työpajoissa ja koulutuksissa. Tavoitteena on lisätä paikallisten asukkaiden tietoisuutta kestävästä kehityksestä ja ympäristönäkökulmasta. Green Belt -yhteistyön tuloksena myös lähialuematkailu yli rajan lisääntyy.