Kotkalaisten tyytyväisyys nuohoukseen ja moniin muihinkin palveluihin on laskenut — Puistoihin ja juomaveteen ollaan tyytyväisiä

Niin paljon yritetään palvella kuin pystytään, sanoo vuosikymmeniä Kotkassa nuohoojana toiminut Jari Rahikka. Katso graafi kotkalaisten eri palveluille antamista arvosanoista.

Ville Vanhala

Kotkalaiset eivät enää ole nuohoukseen yhtä tyytyväisiä kuin aiemmin. Arkistokuva.
Kotkalaiset eivät enää ole nuohoukseen yhtä tyytyväisiä kuin aiemmin. Arkistokuva.

Nuohous on kotkalaisten mielestä mennyt vuodessa huonompaan suuntaan. Tämä pomppaa silmiin kyselystä, jossa selvitettiin kotkalaisten tyytyväisyyttä niin sanottuihin yhdyskuntateknisiin palveluihin.

Vuonna 2018 kotkalaiset antoivat nuohoukselle arvosanan 4,07. Tänä vuonna arvosana oli 3,64. Asteikko ulottuu ykkösestä viitoseen.

Nuohouksen arvosananotkahdusta ei selitä se, että nuohous vapautui heinäkuun alussa kilpailulle. Kysely on nimittäin postitettu jo huhti–toukokuussa.

Nelisenkymmentä vuotta Kotkassa nuohoojana toiminut Jari Rahikka on arvosanapudotuksesta harmissaan, muttei toisaalta yllättynyt. Rahikan mukaan yhdestä Kotkan aiemmista nuohouspiireistä tuli toisiin nuohouspiireihin yhteydenottoja, etteivät hommat oikein olleet sujuneet toivotulla tavalla.

Nykyään nuohouspiirejä ei enää ole, vaan jokainen voi tilata paikalle haluamansa nuohoojan. Rahikan mukaan tämäkään ei välttämättä takaa sitä, että kaikki olisivat jatkossa tyytyväisiä nuohouspalveluun.

— Laatu on niin hyvää kuin voi olla ja palvelualttius nykyisin kahden kauppa. Soittoja tulee jopa 15 päivässä, eikä kaikkia meinaa millään ehtiä hoitaa. Mutta niin paljon yritetään palvella kuin pystytään, sanoo Rahikka.

Rahikan mukaan nuohous on ala, johon tuntuu olevan vaikea löytää uusia päteviä tekijöitä.

— Nuoria saattaa tulla, mutta moni lähtee tästä jatkamaan opintojaan.

Oheisesta grafiikasta näet kotkalaisten antamat palveluarvosanat. Juttu jatkuu grafiikan alapuolella.

Miinuksia enemmän kuin plussia

Isohkoja miinuksia on tullut myös siihen, kuinka tyytyväisiä kotkalaiset ovat vesihuollon asiakaspalveluun, uimarantoihin ja maauimaloihin, tarkastus- ja neuvontapalveluihin sekä lumenauraukseen asuntokaduilla.

Kaikkiaan Kotkan tulos on negatiivinen. Kuntalaisilta kysyttiin 36:sta eri palvelusta, ja vain viidessä palvelutaso oli kotkalaisten mielestä joko pysynyt ennallaan tai parantunut.

Sami Heiskanen

Kotkan keskustan puistot ja muutkin puistot saavat sen sijaan kuntalaisilta kiitosta.
Kotkan keskustan puistot ja muutkin puistot saavat sen sijaan kuntalaisilta kiitosta.

Plussat olivat myös selvästi pienempiä kuin miinukset. Eniten oli parantunut tyytyväisyys jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon. Vuonna 2018 sen arvosana oli 2,89 ja tänä vuonna 3,04.

Puistoihin ja juomaveteen ollaan tyytyväisiä

Tutkimuksessa oli nyt mukana 19 kuntaa. Tietynlainen alavire heijastuu myös siinä, jos kotkalaisten tyytyväisyyttä vertailee kuntien keskiarvoon.

36 palvelusta vain 10 oli sellaisia, joissa kotkalaiset olivat tyytyväisempiä kuin kunnissa oltiin keskimäärin. Selvästi muita kuntia tyytyväisempiä Kotkassa oltiin keskustan ja asuntoalueiden puistoihin sekä vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatuun.

Tekninen johtaja korostaa pitkiä trendejä

Kotkan tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen ei ole vielä ehtinyt kokonaisuudessaan tutustua kyselytutkimuksen tuloksiin. Asia oli perjantaina Vornasella työn alla, jotta asiaa voidaan käsitellä ensi viikolla kaupunkirakennelautakunnassa.

Vornasen mukaan tämänkaltaisissa tutkimuksissa kannattaa vuosivaihtelujen sijaan kiinnittää huomio pidempiin trendeihin.

— Jos näkyy pidempi laskeva kehitys, voidaan ryhtyä oikeansuuntaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Vornanen kertoo, ettei palvelutason säilyttäminen ja parantaminen kuitenkaan ole helppoa.

— Kun on laskeva talous- ja väestökehitys, täytyy pohtia tarkasti, miten toisaalta sopeutetaan toiminta talousraameihin ja toisaalta säilytetään palvelutaso, sanoo Vornanen.

Vornanen soittaa takaisin tutustuttuaan tutkimusaineistoon. Hänen mukaansa suurin osa luvuista, jotka näyttäytyvät negatiivisina, menee niin sanotun luonnollisen vaihtelun piiriin.

— Mutta totta kai nämä ovat mielenkiintoisia ja seurattavia asioita. Varmasti näistä seuraa keskustelua.

Kotkassa kysely lähetettiin tuhannelle kotkalaiselle. Siihen vastasi 337 asukasta. Linkki raporttiin löytyy Kotkan kaupungin sivuilta.

Juttua muokattu kello 14.16. Lisätty vielä yksi Vornasen kommentti.