Kotkan Tavastilasta Haminan Mäkelänkankaalle suunnitellaan uutta vesijohtoa – Rakentamista kaavaillaan vuodelle 2023

Uuden yhdysvesijohdon on tarkoitus muun muassa turvata Haminan vedensaantia ja mahdollistaa nykyisen vesijohdon kunnossapitoa.

Kymenlaakson vesi

Yhdysvesijohdon on määrä kulkea pääosin haja-asutusalueella, pelloilla ja metsässä.
Yhdysvesijohdon on määrä kulkea pääosin haja-asutusalueella, pelloilla ja metsässä.

Kymenlaakson vesi oy ja Haminan vesi suunnittelevat yhdessä yhdysvesijohdon rakentamista Kotkan Tavastilasta Haminan Mäkelänkankaalle.

Kymenlaakson veden tiedotteen mukaan uuden vesijohdon on tarkoitus turvata Haminan vedensaantia ja lisätä vedensiirtokapasiteettia normaalitilanteessa. Lisäksi sillä mahdollistetaan nykyisen vesijohdon kunnossapitoa.

Vesijohdon linjaus sijoittuu pääasiassa haja-asutusalueelle, pelloille ja metsään. Linja kulkee junaradan ja useiden teiden alitse.

Peltoalueilla vesijohdon rakentaminen pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan viljelykauden ulkopuolella, jotta siitä aiheutuva haitta maankäytölle pysyisi pienenä. Rakentamista suunnitellaan toteutettavaksi vuonna 2023.

Hankkeen yleissuunnitelma valmistuu elokuussa, ja alkusyksystä aiheesta pidetään maanomistajille yleisötilaisuus.

Vuoden vaihteessa linjalla tehdään maaperätutkimuksia ja maastomittauksia hankkeen seuraavaa suunnitteluvaihetta varten.

Uusimmat uutiset