Avustaja mukaan infosta ja kuvatulkattu opastus — Kotkassa vammaisneuvosto herättelee kohentamaan esteettömyyttä

Kotkan pääkirjaston automaattisesti avautuva ulko-ovi on yksi askel parempaan palvelujen saavutettavuuteen.

Raimo Eerola

Karhulan kirjaston vanhat tilat olivat vaikeakulkuiset. Kirjasto avautuu
 maaliskuussa yhdessä tasossa sijaitseviin esteettömiin tiloihin 
Karhulantie 40:ssä, entisissä Postin tiloissa.
Karhulan kirjaston vanhat tilat olivat vaikeakulkuiset. Kirjasto avautuu maaliskuussa yhdessä tasossa sijaitseviin esteettömiin tiloihin Karhulantie 40:ssä, entisissä Postin tiloissa.

Kotkan vammaisneuvosto on pyytänyt elinvoimalautakunnalta lausuntoa vammaispoliittisen ohjelman toteutumisesta Kotkassa. Ohjelmassa on erilaisia toimenpide-ehdotuksia esimerkiksi koulutuksen, tiedottamisen ja esteettömyyden lisäämiseksi kaupungissa.

Pyyntöön ovat vastanneet elinvoimalautakunnan alaiset toimijat Kotkan viestintä, kaupunginkirjasto, merikeskus Vellamo sekä kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.

Pääkirjastoon automaattinen ovi

Pääkirjastoon on hankittu automaattisesti avautuva esteetön ovi. Lehtisaliin on hankittu lukutelevisio heikkonäköisiä varten. Kevään aikana avataan verkkokirjasto.

Kotkan kaupunki uusii verkkosivustonsa tänä vuonna. Uusien sivujen suunnittelussa on otettu huomioon esteettömyys ja saavutettavuus. Nykyisin netissä on vanhuspalvelun sivuilla ohjeet tekstikoon suurentamiseksi.

Myös Vellamon verkkosivut uudistuvat keväällä. Vellamossa on jo kiinnitetty huomiota esteettömään kulkuun merikeskuksen tiloissa. Saatavana on selkokielinen ja kuvatulkattu opastus ja venehallissa on pistekirjoitettuja infotekstejä.

Tapahtumiin lisää invapysäköintipaikkoja

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa aiotaan lisätä invaparkkipaikkojen määrää. Viestintää kehitetään mahdollisuuksien mukaan, eri kohteiden mukaan kulkureiteissä ja apuvälineissä sekä siinä, että mukaan saisi tarvittaessa avustajan tapahtumapaikalla. Tapahtumat myös pyritään järjestämään paikoissa, joissa on esteetön kulku.

Anniina Meuronen

Invapysäköintipaikkoja määrää lisätään Kotkassa tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä.
Invapysäköintipaikkoja määrää lisätään Kotkassa tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä.

Meripäivillä esteettömyyttä ja saavutettavuutta on huomioitu sijoittamalla inva-pysäköintipaikat lähelle tapahtumapaikkoja, porttien läheisyyteen.

Infopisteistä ja meripäiväalueen porteilta on lainattavissa apuvälineitä ja mahdollisuus saada avustajan apua vierailun ajaksi erityisesti ilmoittamalla tulostaan etukäteen.

Konsertit järjestetään esteettömissä paikoissa ja istumakonserteissa on erikseen invapaikkoja. Tapahtumien yhteydessä on myös inva-wc-tilat.

Opasteista tehdään mahdollisimman pelkistettyjä ja helppolukuisia. Kulkemisessa kiinnitetään huomiota erilaisten välineiden kanssa, kuten sähköpyörätuolilla, liikkuvien reitteihin. Esimerkiksi Kantasatamassa tapahtuma-alueella oli sähkökaapeleita ja niiden yli rakennettuja kouruja. Suurimman osan pystyi välttämään käyttämällä kiertoteitä. Kiertoreitti neuvotaan tarvittaessa infopisteessä.

The Tall Ships Races 2017 -tapahtumassa liikuntaesteisillä oli omia kierroksia maalla ja merellä, koska laivoihin oli vaikea päästä.
Tapahtumien yhteyteen lisätään invapysäköintipaikkojen määrää.