Jakeluasema siirtyy Virojoella — 1800-luvulla rakennettu kivirakennus puretaan

Kymen Seudun Osuuskauppa tarvitsee lisätilaa laajennettavan myymälän piha-alueelle.

Aino Mehtälä

1800-luvulla rakennettu kivirakennus Virojoen keskustassa joudutaan purkamaan polttoaineen jakeluaseman tieltä. Kymen Seudun Osuuskauppa haki rakennukselle purkuluvan viime vuonna.
1800-luvulla rakennettu kivirakennus Virojoen keskustassa joudutaan purkamaan polttoaineen jakeluaseman tieltä. Kymen Seudun Osuuskauppa haki rakennukselle purkuluvan viime vuonna.

Kymen Seudun Osuuskauppa aikoo siirtää polttoaineen jakeluaseman Virojoen S-marketin tontilta tien toiselle puolelle. Yhtiö on hakenut jakeluasemalle poikkeamislupaa ja perustelee siirtotarvetta parhaillaan laajennettavan liikerakennuksen piha-alueen ahtaudella. Virolahden rakennuslautakunta käsittelee hakemusta ensi tiistaina. Lautakunnalle esitetään poikkeamisluvan puoltamista. Luvasta päättäminen kuuluu Virolahden kunnanhallitukselle.

Jakeluaseman tieltä joudutaan purkamaan tontilla sijaitseva 1800-luvulla rakennettu historiallinen kivirakennus. Apulaisrakennustarkastaja Kari Rasan mukaan asema ja kivirakennus eivät mahdu samalle tontille.

Tontille tulee lupahakemuksen mukaan yhden kaksipuolisen mittarin katoksellinen jakeluasema. Katoksen suuruudeksi tulee 55 neliötä. Lisäksi tontille sijoitetaan Virojoentien varteen hintapyloni.

Purkulupa viime vuonna

Kymen Seudun Osuuskauppa haki omistamalleen erikoiselle kivirakennukselle purkuluvan viime vuonna. Luvan myöntämiselle ei ollut esteitä, sillä rakennuksella ei ole sen iästä ja erikoisuudesta huolimatta suojelumerkintää. Kymen Seudun Osuuskaupan omistukseen rakennus siirtyi Virojoen Osuuskaupalta yhtiöfuusioiden myötä.

Kivirakennus on alunperin tehty navetaksi, mutta vuosien aikana siinä ovat toimineet muun muassa meijeri, lihakauppa, kahvila ja rautakauppa. Leipomotoimintaa kiinteistössä harjoitettiin vuoden 2016 loppuun.

Osuuskauppa perusteli purkuluvan hakemista rakennuksen huonokuntoisuudella. Purkuluvan saatuaan yhtiö ennakoi rakennuksen purkamisen olevan ajankohtaista vuoden 2019 aikana. Vielä silloin ei tontin uudesta käyttötarkoituksesta yhtiön mukaan kuitenkaan ollut suunnitelmia.

NETTI - Virolahti - Virojoki - S-marketin tankkauspiste muuttaa p-01.jpg

ELY-keskus toivoo säilyttämistä

Poikkeamislupahakemuksesta annetuissa viranomaislausunnoissa Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut, että kyseisen kivirakennuksen säilyttäminen olisi toivottavaa jakeluaseman rakentamisesta huolimatta. Lausunnossa todetaan kuitenkin, että kivirakennuksella on lainvoimainen purkulupa, joten sen paikallaan pysyttämisen ratkaisee rakennuksen omistaja. Lausunnossa huomautetaan, että toimivalta poikkeamislupahakemuksen käsittelyssä on kunnalla.

Rakennuslautakunnan saamassa esityksessä todetaan, ettei poikkeaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestelylle eikä myöskään vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Juttua muokattu 20.11. klo 9.07: Virheellinen kartta vaihdettu korjattuun versioon.