Kaksi vuokrakerrostaloa tulee Virojoelle

Atico Oy on varannut Opintieltä Virojoen keskustasta tontit vuokrakerrostaloille.

Kaksi vuokrakerrostaloa tulee Virojoelle

Virojoen keskustaan kaavaillaan kahta isoa vuokrakerrostaloa. Talot rakennuttava Atico Oy on varannut Opintien varresta kuluvan vuoden loppuun saakka kerrostaloja varten tontit.Virolahden kunnanhallitus hyväksyi varauksen maanantaina.

Yhtiön tarkoituksena on aloittaa ensimmäisen noin 50 vuokra-asuntoa käsittävän kerrostalon rakentaminen ensi vuoden aikana. Tonttien varausaikana yhtiö laatii alustavat luonnokset tonttien käytöstä, vaiheistuksesta ja toteutusaikataulusta. Yhtiö selvittää myös ARA:n lainoitusmahdollisuudet.

Opintiellä oleville tonteille voidaan vireillä olevan kaavamuutoksen myötä rakentaa viisikerroksiset talot. Nykyisin kaavassa on rakennusoikeutta osoitettu kolmikerroksisille taloille.

Atico Oy:llä on parhaillaan suunnitteilla 49 asuntoa käsittävän kerrostalon rakentaminen Uuteenkaupunkiin. Lisäksi yhtiöllä on Uudessakaupungissa samalla alueella vuokrasopimus kolmesta lisätontista. Uuteenkaupunkiin yhtiö rakentaa kaikkiaan 196 vuokra-asuntoa.

Ennen Virojoen keskustan tontinvaraushakemuksen jättämistä Atico Oy on aloittanut vuokratalohankkeen valmistelun palkkaamalla arkkitehdin kohteen suunnitteluun.

Virolahti tarvitsee nopealla tahdilla lisää vuokra-asuntoja Vaalimaan kaupallisen kehityksen etenemisen vuoksi. Zsar Outlet Village -ostoskylän aukeaminen vuoden lopulla merkitsee satoja uusia työpaikkoja ja asuntokysynnän kasvua. Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho totesi alkuvuodesta, että kunta olisi valmis itse rakennuttamaan ainakin yhden vuokrakerrostalon Opintielle, ellei ulkopuolista rakentajaa ja rahoittajaa löytyisi.

Luetuimmat