Helsinki-East Aerodrome yhdistää ilmailun, uuden teknologian ja logistiikan — 300 hehtaarin alueen kaavaluonnos Pyhtäällä on valmistunut

Alue kilpailee Suomen Ilmailumuseon uudesta sijoituspaikasta

FCG arkkitehdit

Havainnekuva kaavaluonnoksesta näyttää, millainen kokonaisuus Pyhtään lentokentälle voisi tulevaisuudessa rakentua.
Havainnekuva kaavaluonnoksesta näyttää, millainen kokonaisuus Pyhtään lentokentälle voisi tulevaisuudessa rakentua.

Pyhtää-Redstone lentokenttä on nyt osa suurempaa kokonaisuutta, jonka nimenä on teknologiapuisto Helsinki-East Aerodrome. Nimitys vahvistettiin perjantaina samalla, kun Pyhtään kunta ja Cursor Oy julkaisivat kaavaluonnoksen pohjalta tehdyn havainnekuvan alueesta. 300 hehtaarin aluetta ryhdytään kehittämään ja kunnanjohtaja Jouni Ehon mukaan kyseessä on tulevaisuuden ilmailuun, teknologiaan ja logistiikkaan pohjautuva visio.

— Uskomme, että seuraavan viiden vuoden aikana Helsinki-East Aerodromelle syntyy paljon noihin toimialoihin liittyvää elinkeinotoimintaa, sanoo Eho.

Kaavoituksella kunta pyrkii mahdollistamaan uusien elinkeinojen sijoittumisen alueelle.

Pyhtään lentokenttä Redstone Aero on virallinen osa julkista ilmaliikennejärjestelmää. Lentokentällä on ilmailutietojärjestelmässä oma tunnuksensa EFPR.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Esa Korjulan mukaan teknologiapuiston nimi muotoutui, kun valmistuneen lentokentän myötä syntyi kysyntää logistiikan ja teknologiateollisuuden sijoittumiselle. Lentokentän ympärille voi kehittyä laajaa toimintaa, kuten tulevaisuuden ilmailuteollisuutta ja matkailutoimintoja.

Alue on lisäksi kilpailemassa Suomen Ilmailumuseon uudesta sijoituspaikasta. Korjulan mukaan lentokenttäympäristössä museosta saataisiin houkutteleva, kun osa kalustosta voi olla lentäviä museokoneita.

Redstone on ensimmäinen uusi julkinen lentokenttä Suomessa vuosikymmeniin. Ilmailu on kasvussa ja se koskee etenkin yleisilmailua pienemmillä lentokoneilla. Etelärannikolla tilanteeseen vaikuttaa Malmin ja Hernesaaren Heliportin toiminnan päättyminen.

— Suomalaisten kannalta ilmailutoiminnan jääminen vaille sijoittautumispaikka olisi ollut huono tilanne. Liikenteellisesti Suomi on saari ja menestyminen tulevaisuudessa edellyttää sujuvia yhteyksiä. Pyhtää-Redstone ratkaisee tätä ongelmaa, koska se on vain tunnin matkan päässä pääkaupunkiseudulta, sanoo Korjula.

Toimitiloja tarvitsevat nykyiset ilmailutoimijat sekä tulevaisuuden sähköisen ja miehittämättömän ilmailun kehittäjät. Redstoneen sijoittujia ovat dronetoimijoiden lisäksi muun muassa ilma-alusten huoltoyhtiöt, erilaiset työlentoyritykset, ilmailukoulutusorganisaatiot ja taksilentoyhtiöt sekä tulevaisuuden droneoperaattorit.

Ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen kentän rakentaminen jatkuu ja parhaillaan on menossa kiitotien pidentäminen noin 1800 metriin. Tämä mahdollistaa liike- ja tilauslentojen operoinnin. Pyhtään kenttä tulee olemaan myös tullikenttä Pietarin suunnan liikennettä varten.

Jouni Eho uskoo lentokentän ja teknologiapuiston lisäävän kunnan elinvoimaa ja houkuttelevuutta.

— Kentällä on käynyt testaamassa esimerkiksi drone teknologiaa useita kansainvälisiä yrityksiä. Ilman lentokenttää emme voisi edes ajatella keskustelevamme ilmailumuseon kanssa.

Juttua muokattu kello 18.38. Ensimmäistä kappaletta korjattu. Kaavaluonnos on ollut julkinen jo viime kesästä.

Luetuimmat