Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä vievät Kymsoten määräysvalta-asian oikeuteen: Kouvolan tulkinta perussopimuksen äänijaosta on muiden kuntien mukaan perustuslain vastainen

Kymsoten perussopimuksen mukaan Kouvolalle muodostuu mahdollisuus halutessaan päättää kaikkien muiden jäsenkuntien tahdon vastaisesti.

Katja Juurikko

Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä vievät Kymsoten määräysvalta-asian oikeuteen: Kouvolan tulkinta perussopimuksen äänijaosta on muiden kuntien mukaan perustuslain vastainen

Kotkan kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina ylimääräiseen kokoukseen, jossa aiheena on hallintoriita Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän eli Kymsoten yhtymävaltuuston äänivallan perusteista.

Kotka haluaa laittaa vireille Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteisen hakemuksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Riita-asia Kymsoten perussopimuksessa määritellyn kuntien äänijaon perusteista syntyi, kun Kouvolalla olisi yli puolet äänistä. Yhtymävaltuusto on Kymsoten ylin päättävä elin.

Hakemus saadaan vireille, kun kaikki kunnat ovat osaltaan hyväksyneet hakemuksen.

Kotka, Pyhtää, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä ovat yhdessä pyytäneet Kouvolan kaupungilta kannanottoa Kymsoten perussopimuksesta ja yhtymävaltuuston äänivallasta.

Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Jouko Leppäsen ja Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Harri Helmisen allekirjoittama vastaus saapui 14. elokuuta. Vastauksessaan he toteavat Kouvolan kaupungin kaikkien valtuustoryhmien puolesta seuraavaa:

— Perussopimusta voidaan päivittää, mikäli siihen syntyy yhteisesti todettua tarvetta, mutta nyt ei ole mielestämme sen aika, vaan vastuullisen päätöksenteon.

Etelä-Kymenlaakson kunnat olisivat valmiita neuvottelemaan perussopimuksen muuttamisesta, Kouvola ei. Erimielisessä tilanteessa ratkaisua haetaan hallinto-oikeudesta.

Etelä-Kymenlaakson kuntien mielestä perussopimusta ei voida tulkita siten, että millään yksittäisellä kunnalla olisi määräämisvalta päätöksenteossa yhtymävaltuustossa.

— Kymsoten jäsenkunnat eivät perussopimuksen hyväksyessään ole tarkoittaneet siirtää merkittävintä osaa taloutta koskevasta päätösvallastaan Kouvolan kaupungille, hakemuksessa todetaan.

Kuntien mielestä perussopimus ei ole perustuslain mukainen, koska yksittäisellä kunnalla on yli puolet äänimäärästä eikä jäsenkuntien asukkaiden itsehallinto siten toteudu.

Kotkan laatiman hakemuksen liitteenä on oikeustieteen tohtorin, professori Olli Mäenpään lausunto. Lausunnossaan Mäenpää toteaa, ettei Kymsoten perussopimuksessa toteudu perustuslaissa turvattu kunnallinen itsehallinto.

— Itsehallinnon turvaamiseksi voi olla tarpeen sisällyttää perussopimukseen äänivallan rajoitus, jonka tarkoituksena on rajoittaa suuren jäsenkunnan määräävää asemaa kuntayhtymän päätöksenteossa, Mäenpää toteaa.

Mäenpään mukaan perussopimusta on tulkittava ja sovellettava siten, ettei yksittäisellä kunnalla ole määräämisvaltaa yhtymävaltuustossa.