Hallinto-oikeus keskeytti Pyhtään lentopaikan hallien rakennustyöt — Rakenteilla on kolme hallia, joista yksi on jo lähes valmis

Valituksen tehneen yhdistyksen mielestä alue pitäisi kaavoittaa ennen rakennusluvan myöntämistä.

Kimmo Seppälä

Pyhtään lentopaikalle on rakennettu kiitorata ja myös kalustonsäilytykseen tarkoitettu halli. Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, ettei rakentamisen kanssa saa edetä, kun rakennusluvasta tehty valitus on vielä käsittelyssä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on keskeyttänyt Pyhtään lentopaikan rakennustyöt. Pyhtään kunnan valvontajaosto myönsi lentopaikalle rakennusluvan ja luvan aloittaa rakennustyöt 75 000 euron vakuutta vastaan, vaikka rakennusluvasta oli valitettu. Hallinto-oikeus kumosi rakennustöiden aloittamisluvan välipäätöksessään viime viikolla.

Pyhtään rakennustarkastaja Eero Mikkelä kertoo, että rakennusluvassa valvontajaos myönsi luvan kolmelle lentopaikka-alueen kalustosuojalle. Halleista ensimmäinen on lähes valmis ja toisen perustuksia tehty.

— Rakennustyöt on keskeytyneet ja hallit jäävät odottamaan hallinto-oikeuden päätöstä, Mikkelä kertoo.

Alue pitäisi kaavoittaa ensin

Valvontajaoston tekemästä päätöksestä valitti Luonnollisesti Pyhtää ry. Valittajan mukaan päätös on lainvastainen ja kaavoittamattoman alueen maankäyttö tulee ratkaista ennen kuin alueelle syntyy merkittävää rakentamista. Myös rakennustarkastaja on ollut valvontajaoston päätöksestä eri mieltä.

— Kun otetaan huomioon asiassa tässä vaiheessa saatu selvitys ja sen seikan tulkinnallisuus, onko rakennushankkeelle voitu myöntää suoraan rakennuslupa vai onko rakennushankkeen luonne, laatu ja laajuus sellainen, että alueelle on muodostunut sen johdosta maankäyttö- ja rakennuslain 16 pykälän mukainen suunnittelutarve, hallinto-oikeus vakuudesta huolimatta kieltää päätöksen täytäntöönpanon, hallinto-oikeus toteaa välipäätöksessään.

Itä-Suomen hallinto-oikeus antaa asiasta varsinaisen ratkaisun myöhemmin. Pyhtään lentopaikan alueen kaavoitusprosessi on kesken. Alue on ollut useiden eri valitusten kohteena. Lentopaikalle on jo aiemmin rakennettu 1,2 kilometrin pituinen kiitotie.

Jutun otsikkoa muokattu 26.3. Tarkennettu, että rakennustöiden keskeytyminen koski halleja.