Näin erikoissairaanhoito muuttuu Kymsotessa – Maanantaina voimaan astuu useita muutoksia

Muun muassa kiireetön leikkaustoiminta keskeytetään maanantaina.

Arkisto/Pia Vakkari

Kiireetöntä hoitoa rajoitetaan, ja siitä vapautuvaa henkilökuntaa varataan päivystys- ja kiireellisen hoidon tarpeisiin.
Kiireetöntä hoitoa rajoitetaan, ja siitä vapautuvaa henkilökuntaa varataan päivystys- ja kiireellisen hoidon tarpeisiin.

Koronavirukseen varautuminen aiheuttaa muutoksia Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän erikoissairaanhoitoon, Kymsote kertoo tiedotteessa.

Kiireetöntä vastaanottotoimintaa siirretään ja etävastaanottoja, puhelinaikoja ja sähköistä asiointia lisätään. Potilaalle ilmoitetaan puhelimitse tai kirjeitse, jos varattu tutkimus- tai hoitoaika peruuntuu, tai jos vastaanottokäynti muuttuu puhelin- tai etähoitoajaksi.

Ajanvaraus on voimassa, ellei tietoa peruutuksesta tule.

Kaikilla erikoisaloilla saapuneet lähetteet käsitellään normaalisti, ja hoidon kiireellisyys arvioidaan tapauskohtaisesti.

Päiväkirurgiset toimet on keskeytetty keskiviikosta alkaen ja muu kiireetön leikkaustoiminta keskeytetään maanantaina.

Kirurgian eri alojen, kuten ortopedian, käsikirurgian sekä korva- nenä- ja kurkkutautien erikoisaloilla kiireettömät poliklinikan ensikäynnit ja kontrolliajat sekä tähystystoiminnan kontrolliajat siirretään.

Kymenlaakson keskussairaalassa kirurgian poliklinikka on osittain muuttanut sairaalan 1. kerroksesta 3. kerroksen eteläpäätyyn.

Päivystys- ja kiireelliset leikkaukset hoidetaan normaalisti.

Vastaanottotoimintaa rajoitetaan

Sisätautien poliklinikoilla, keuhkotautien, syöpätautien, ihotautien, neurologian, lastentautien ja lastenneurologian osastoilla vastaanottotoimintaa rajoitetaan suuressa koronatartunnan riskissä olevien, yli 70-vuotiaiden tai muuten kiireettömien hoitojen osalta.

Vastaanotot muutetaan tarvittaessa hoitopuheluiksi tai kirjeiksi.

Kiireelliset vastaanotot ja akuuttihoito toimivat normaalisti.

Kroonisten sairauksien lääke- ja tiputushoidot sekä säde- ja dialyysihoidot jatkuvat normaalisti.

Pohjois-Kymen sairaalan diabetespoliklinikka on siirtynyt Marjoniemen terveysasemalle 1. kerrokseen.

Synnytykset ja äitiyspoliklinikoiden toiminta hoidetaan normaalisti.

Naistentautien toiminnassa kiireellinen tutkimus ja hoito sekä syöpäsairauksien hoito jatkuvat normaalisti.

Kiireetön gynekologinen leikkaushoito keskeytyy ja siirtyy myöhemmäksi maanantaista alkaen.

Kaihileikkaukset keskeytetään

Silmäyksikössä kiireettömiä vastaanottoaikoja siirretään epidemian aikana.

Kiireelliset tutkimukset ja hoito, mukaan lukien silmänpohjan rappeuman pistoshoidot, sekä näkökykyä vaarantavien silmäsairauksien kontrollikäynnit toteutetaan normaalisti.

Kiireettömät kaihileikkaukset keskeytetään ja siirretään myöhemmäksi maanantaista alkaen.

Vuodeosastotoiminnassa sekä teho- ja valvontahoidossa valmistaudutaan siihen, että voidaan samanaikaisesti hoitaa useita sairaalahoitoa vaativia infektio-oireisia potilaita. Erillisiä osastoja varataan infektiopotilaiden hoitoon.

Samoin valmistellaan teho- ja valvontahoidon kapasiteetin lisäystä sekä huolehditaan siitä, että muiden kiireellisten ja päivystyspotilaiden hoitoon on varauduttu omilla osastoillaan.

Osastotoiminnassa muutoksia tehdään Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa. Karhulan ja Haminan sairaaloiden perusterveydenhuollon vuodeosastojen toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan.

Psykiatriassa välttämättömät käynnit toteutetaan

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa osastohoito toteutuu normaalisti päivystyksellisen, kiireellisen ja välittömän hoidon tarpeen toteuttamiseksi. Normaalitilanteessakin vähäistä kiireetöntä toimintaa vähennetään mahdollisuuksien mukaan. Valmius jatkaa sähköhoitoja on olemassa.

Psykiatrian, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian ja erityishuollon poliklinikalla erikoisalojen avohoidossa on mahdollisuuksien mukaan muutettu käyntejä puhelimitse toteutettaviksi kontakteiksi.

Välttämättömät käynnit toteutetaan, mutta varmistetaan, ettei potilaalla ole infektio-oireita.

Lääkkeenjaolla käyvien potilaiden kohdalla lääkkeitä on jaettu normaalia pidemmäksi ajaksi. Ryhmähoidossa toteutetaan ainoastaan potilaiden hoidon suhteen välttämätön toiminta ja pyritään tukemaan potilaita henkilökohtaisin kontaktein.

Psykiatrisessa sairaalassa hengitystieoireiset potilaat sijoitetaan samoille osastoille. Osastoilla vierailut on kielletty.

Sairaaloissa on voimassa vierailukielto

Koko Kymsotessa kiireetöntä hoitoa rajoitetaan, ja vapautuvaa henkilökuntaa varataan päivystys- ja kiireellisen hoidon tarpeisiin.

Hallituksen antaman kontaktien välttämissuosituksen mukaisesti yli 70-vuotiaiden kiireetön hoito siirretään myöhempään ajankohtaan. Päivystyksellinen ja kiireellinen hoito annetaan iästä riippumatta.

Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa on erilliset päivystykset infektio-oireisille potilaille. Infektio-oireiset potilaat ohjataan sairaalaan eri kulkureittejä kuin muut sairaalassa asioivat.

Sairaaloissa on voimassa vierailukielto lukuun ottamatta synnyttävän äidin yhtä tukihenkilöä synnytyssalissa ja lapsivuodeosastolla sekä lapsipotilaiden, saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisia.

Vastaanotolle ei saa tulla flunssaisena tai kuumeisena tai koronaviruksen liittyvän altistumisriskin jälkeen.

Tällaisessa tilanteessa tulee olla yhteydessä puhelimitse suoraan omasta hoidosta vastaavalle poliklinikalle.