Kahnaus Virojoen kentän melusuojauksesta jatkuu – Nyt riidellään tuija-aidan urakkakilpailusta

Toinen tarjouksen tehneistä yrityksistä vaatii oikaisuvaatimuksessaan istuttajan valintaa koskevan viranhaltijapäätöksen kumoamista.

Antti-jussi Larvio

Virojoen tekonurmikentän vieressä olevaa kiinteistöä suojataan kentän meluhaitalta tuija-aidalla. Nyt aidan urakkakilpailusta on kehkeytynyt riita.
Virojoen tekonurmikentän vieressä olevaa kiinteistöä suojataan kentän meluhaitalta tuija-aidalla. Nyt aidan urakkakilpailusta on kehkeytynyt riita.

Paljon huomiota saanut Virojoen tekonurmikentän melusuojaus on jälleen noussut väännön aiheeksi Virolahdella. Kentän melusuojaukseksi valitun tuija-aidan istuttamista koskeva urakkakilpailu on johtanut oikaisuvaatimukseen.

Urakkakilpailuun osallistuivat virolahtelaiset Vaalimaa Asunnot Oy ja A.M.A Cons Oy. Teknisen johtajan Markku Uskin päätöksellä aidan istutusurakan suorittajaksi valittiin Ama Cons Oy. Oikaisuvaatimuksen päätöksestä on tehnyt Vaalimaa Asunnot Oy.

Yhtiö katsoo, että A.M.A Cons Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen ja se olisi pitänyt siten heti hylätä. Erimielisyys juontaa kunnan tarjouspyynnössä olleeseen mainintaan, että tuijat tulee istuttaa enintään 30 sentin välein ja niin, ettei taimien välistä näy läpi.

Juha Rika

6496756.jpg

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että A.M.A Cons Oy:n tarjouksessa oli ehtona taimien istuttaminen 40-45 sentin välein.

Tarjouskilpailun päätyttyä kävikin ilmi, ettei yksittäisiä tuijia voida istuttaa enintään 30 sentin päähän toisistaan, vaan liian tiheä istutus voisi tuhota osan kasveista.

Vaalimaa Asunnot Oy:n tarjouksessa oli täytetty tarjouskilpailussa mainittu ehto tarjoamalla istutettaviksi erityisesti tiheää aitaa varten jalostettuja tuija-aitataimia, jotka on kasvatettu aidaksi sijoittamalla samaan metrin paakkuun kolme tuijaa.

Kilpailun päätyttyä Uski kävi edullisimman, mutta siis urakkatarjouspyynnöstä poikkeavan, tarjouksen tehneen A.M.A Cons Oy:n kanssa urakkaneuvottelun, jonka jälkeen yhtiöltä saatiin kunnalle tarjous aitataimien avulla tehtävästä aidasta. Urakkahinta oli arvonlisäverottomana 40 000 euroa.

Vaalimaa Asunnot Oy:n mukaan prosessi jatkuu valitustietä.

Vaalimaa Asunnot Oy:n urakkakilpailussa tekemä tarjous vastaavan aidan rakentamisesta oli arvonlisäverottomana 48 500 euroa.

Kaakon kaksikon teknisen toimen asioita hoitava kuntatekniikan lautakunta on hylännyt oikaisuvaatimuksen. Vaalimaa Asunnot Oy:n mukaan prosessi jatkuu valitustietä.

Virojoen kentän meluaidasta on Virolahdella väännetty kättä pidemmän aikaa. Melusuojausta on vaatinut kentän viereisen kiinteistön omistaja. Vaatimusta on perusteltu kunnan ja kiinteistön omistajan aikanaan tekemällä sopimuksella, jossa kunta on sitoutunut aidalla torjumaan kentältä kiinteistölle kantautuvaa melua aidalla. Alunperin kentän ja rakennuksen väliin istutettiin tuija-aita, joka on kuitenkin ajan myötä harventunut ja menettänyt kyvyn suojata melulta.

Meluaidaksi suunniteltiin alunperin meluaitaa, mutta sellainen olisi tullut maksamaan enemmän kuin suojaukseen käytettäväksi suunniteltu 100 000 euroa.

Viime vuoden marraskuussa meluaita vaihtui kivikorimuuriksi, joka olisi saatu hankittua 100 000 eurolla.

Joulukuun budjettikokouksessaan kunnanvaltuusto kuitenkin päätti poistaa investointiohjelmasta melumuurikirjauksen, mutta jätti sinne 100 000 euron määrärahan. Tuolloin valtuutetut evästivät hankkimaan kentän ja kiinteistön väliin kuusiaidan.

Lopulta on päädytty 100 metriä pitkään tuija-aitaan, jonka rakentaminen tyydyttää myös kentän viereisen kiinteistön omistajaa.