Rantaradan hankeyhtiön perustaminen siirtyy — Kunnat odottavat selvitysten valmistumista

Hamina päätti aikalisästä maanantaina.

Rantaradan hankeyhtiön perustaminen siirtyy — Kunnat odottavat selvitysten valmistumista

Itäisen rantaradan toteuttamiseen pyrkivän radan vaikutuspiirissä olevien kuntien yhteisen hankeyhtiön perustaminen siirtyy. Haminan kaupunginhallitus totesi maanantaina omalta osaltaan, että kuntien hankeyhtiön perustamiseen palataan keväällä, kun itäisten ratavaihtoehtojen selvitykset ovat valmistuneet. Selvitykset laatii liikenne- ja viestintäministeriö yhdessä Väyläosaston kanssa. Hankeyhtiön perustaminen ei olisi päätöksen mukaan tarkoituksenmukaista ennen kuin valtion selvitykset valmistuvat keväällä.