Oppivelvollisuuden laajentaminen merkittävin muutos ensi vuonna – Ekamin taloudellinen liikkumavara on pysymässä lähes ennallaan

Koulutuskuntayhtymän ensi vuoden talousarvioesitys ei povaa suuria heilahteluja.

Kimmo Seppälä

Ekamin ensi vuoden talousarviosta päätetään lopullisesti joulukuussa. Arkistokuva.
Ekamin ensi vuoden talousarviosta päätetään lopullisesti joulukuussa. Arkistokuva.

Ammatillisen koulutuksen talouden raami on pysymässä kuta kuinkin ennallaan Etelä-Kymenlaaksossa. Ainakaan rajuja leikkauksia ei ole näköpiirissä.

– Toimintatuotoissa ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Rannikkopajojen ja etsivän nuorisotyön rahoitus toteutuu tämän vuoden kaltaisena. Ammatilliseen koulutukseen voi tulla joitain tarkistuksia, mutta toisaalta ensi vuodelle on jo tiedossa erillisiä rahoitushakuja, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän johtaja ja Ekamin rehtori Sami Tikkanen summaa.

Ammatillisen koulutuksen järjestäminen pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain myöntämään rahoitukseen. Siinä huomioidaan opiskelijavuodet (perusrahoitus), suoritetut tutkinnot ja niiden osat (suoriterahoitus), tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään tai jatko-opiskeluihin sekä opiskelijapalaute (vaikuttavuusrahoitus).

Valtionrahoituksesta perusrahoituksen osuus on ensi vuonna 70 prosenttia, suoriterahoituksen 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen 10 prosenttia.

Tällä hetkellä Ekamin valtionosuusrahoituksen on arvioitu alenevan vuonna 2021 noin puoli miljoonaa euroa vuoteen 2020 verrattuna. Toisaalta oppivelvollisuuden laajentuminen sekä jatkuvan oppimisen uudistus voivat vaikuttaa rahoitukseen positiivisesti. Varsinaisesti ensi vuotta koskeva ministeriön rahoituspäätös saadaan joulukuussa.

Lakimuutos voimaan elokuussa

Tikkasen mukaan juuri oppivelvollisuuden laajentuminen ja jatkuvan oppimisen uudistus ovat merkittävimpiä muutoksia Ekamin toiminnassa. Niitä koskevia toimenpiteitä työstetään heti ensi vuoden alussa. Kehityskohteisiin kuuluu myös yrityksille tarjottavat palvelut.

Varsinaisesti ensi vuotta koskeva ministeriön rahoituspäätös saadaan joulukuussa.

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva hallituksen esitys on eduskunnan käsittelyssä. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021. Tavoitteena on, että jatkossa jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen (ammatillinen tutkino, ylioppilastutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto).

Jatkuvan oppimisen tarkoituksena on puolestaan kehittää henkilön osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Uudistuksen toteutus jatkuu yli hallituskauden.

Isoimmat investoinnit Malmingille

Ensi vuonna Ekamin suurimmat investoinnit kohdistuvat Malmingin oppimisympäristöjen uudistamiseen ja kampuksen ehostamiseen. Lisäksi tulevalle vuodelle on budjetoitu Kotekon kampuksen julkisivun korjaus ja kampusten energiatehokkuushankkeita. Uutta lainaa Ekami ei aio ottaa.

– Tarkoitus on, että kehittämistyö pystytään toteuttamaan tulorahoituksen turvin.

Henkilöstömäärä on säilymässä suurin piirtein ennallaan.

– Koronasta johtuen olemme opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoituksen turvin palkanneet väliaikaisesti lisää henkilöstöä opetus- ja ohjaustehtäviin, Tikkanen sanoo.

Koulutuskuntayhtymän hallitus käsitteli vuoden 2021 talousarvioesitystä torstaina. Ensi vuoden talousarviosta päättää lopullisesti yhtymäkokous joulukuussa.