Hamina ostaa Stora Ensolta maata ja vesialuetta — kaupunki saa kaupassa enemmän euroja kuin maksaa

 28 hehtaarin maa-alueen ja 247 vesialueen lisäksi kaupungille siirtyvät myös kaupan kohteen ympäristövastuut ja -velvoitteet.

Hamina ostaa Stora Ensolta maata ja vesialuetta — kaupunki saa kaupassa enemmän euroja kuin maksaa

Stora Enso Oyj luopuu viimeisistäkin Summassa omistamistaan alueista. Haminan kaupunki ostaa yhtiöltä Summan kylässä sijaitsevan noin 28 hehtaarin maa-alueen ja siihen liittyvän noin 247 hehtaarin vesialueen. Maa-alue sijaitsee Summan paperitehtaan entisellä toiminta-alueella ja on pääosin kaavoitettu teollisuusalueeksi.

Haminan kaupungin kehitysjohtaja Matti Filpun mukaan kauppa tukee kaupungin pyrkimyksiä hankkia teollisuusalueita, jotka voidaan yhdistää kaupungin nykyisiin teollisuusalueisiin. Nyt hankittava maa-alue rajoittuu monessa kohtaa kaupungin omistamiin maa-alueisiin. Filpun mukaan kaupunki tarvitsee teollisuusaluetta, tarjottavaksi erilaiseen yritystoimintaan.

Kauppahinta on yhteensä 182 110 euroa.

Vesialueen sijainti on Filpun mukaan puolestaan sataman toimintojen kannalta hyvä ja osaltaan turvaa sataman laajenemismahdollisuuksia merelle päin tulevaisuudessa.

Kauppahinta on yhteensä 182 110 euroa, josta vesialueen osuus on 74 040 euroa.

Ympäristövastuut kaupungille

Kaupan kohteena olevalla maa-alueella on ollut Stora Enson teollista toimintaa ja siellä sijaitsee tehtaan nykyisin suljettu kaatopaikka. Kyseisen kaatopaikan vieressä on edelleen käytössä oleva Kotkamills Oy:n kaatopaikka, jonka suotovesien puhdistus tapahtuu kaupungin omistukseen tulevalla alueella. Kotkamills vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista omalta osaltaan.

Stora Enson entisen kaatopaikan suotovesien tarkkailu puolestaan jatkuu vielä noin 20 vuotta. Siitä aiheutuvat kustannukset siirtyvät kaupungin maksettaviksi. Kaupassa kaupungille siirtyvät myös muut alueen ympäristövastuut ja -velvoitteet, joista Stora Enso maksaa kaupungille 230 000 euron korvauksen. Ennen kauppaa tehtyjen selvitysten perusteella ostettavalla maa- ja vesialueella ei kuitenkaan ole odotettavissa ympäristöongelmia.

Haminan kaupunginhallitus päätti maa- ja vesialuekaupasta maanantaina.

Viime vuonnakin maakauppa

Hamina osti Summasta maata ja vesialuetta Stora Ensolta viime vuoden keväällä. Tuolloin kaupunki hankki omistukseensa alueella sijaitsevasta Suurenkallionniemestä 5,1 hehtaarin määräalan ja 1,2 hehtaarin vesialueen 16 000 eurolla. Suurenkallionniemen alue hankittiin korvaamaan Matinsaaren virkistysalue, joka on kaavoitettu sataman tarkoituksiin. Suurenkallionniemen alue oli valmiiksi kaavoitettu virkistyskäyttöön.

Jo Suurenkallionniemen kaupan yhteydessä Stora Enso tarjoutui myymään kaupungille nyt kaupan kohteina olleet maa- ja vesialueet, mutta tuolloin kauppoja ei vielä tehty, vaan neuvotteluja päätettiin jatkaa myöhemmin.