Kaakon kaksikko syynää ympäristöä — Rumentavasta rakennuksesta voi saada kunnostamis- tai siistimiskehotuksen

Rakennuslautakunnan edustajat tekevät katselmuksia Miehikkälän ja Virolahden kuntien aleella.

Antti-Jussi Larvio

Miehikkälässä ja Virolahdella tehdään katselmuksia, joissa kiinnitetään huomiota muun muassa rakennusten kuntoon. Rakennuslautakunta voi tarvittaessa antaa kunnostuskehotuksen.
Miehikkälässä ja Virolahdella tehdään katselmuksia, joissa kiinnitetään huomiota muun muassa rakennusten kuntoon. Rakennuslautakunta voi tarvittaessa antaa kunnostuskehotuksen.

Kaakon kaksikon alueella tehdään parin viikon aikana katselmuksia, jossa valvotaan rakennetun ympäristön hoitoa. Rakennuslautakunnan edustajat kiinnittävät katselmuksissa erityisesti huomiota muun muassa sortuneisiin ja maisemaa rumentaviin rakennuksiin sekä rakennelmiin ja alueen yleiseen siistiyteen.

Erityisesti katselmuksia tullaan tekemään paljon liikennöityjen alueiden, kuten sisääntuloväylien varressa, jotka ovat maisemallisesti ja kuntakuvan kannalta tärkeitä.

Rakennuslautakunta tulee tarvittaessa antaman katselmusten perusteella kunnostamis- ja siistimiskehotuksia. Räikeimmissä tapauksissa voidaan huonokuntoinen ja siten vaaraa aiheuttava rakennus määrätä purettavaksi.

Katselmukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain mukaan rakennus on ympäristöineen pidettävä sellaisessa kunnossa, että se ei esimerkiksi aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Katselmukset Kaakon kaksikossa tehdään viikkojen 29 ja 30 aikana.

Uusimmat uutiset