Tinat ovat kiellettyjä maaliskuun alusta — Vala tinan sijaan jo tänä uutena vuonna sokeria tai mehiläisvahaa

Kai Skyttä

Lyijyn
 myynti uudenvuoden tinaksi ei ole kiellettyä vielä tänä vuonna, mutta 
lyijytinat pitää myydä pakattuina ja merkittyinä vaarallisia kemikaaleja
 koskevien velvoitteiden mukaisesti.
Lyijyn myynti uudenvuoden tinaksi ei ole kiellettyä vielä tänä vuonna, mutta lyijytinat pitää myydä pakattuina ja merkittyinä vaarallisia kemikaaleja koskevien velvoitteiden mukaisesti.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kannustavat ihmisiä valamaan uutena vuonna esimerkiksi mehiläisvahaa tai sokeria tinan sijaan.

— Perinteinen uudenvuodentina voi sisältää jopa yli 95 prosenttia lyijyä, joka on vaarallista terveydelle ja ympäristölle. Uudenvuodentinat tulevat kielletyiksi ensi vuoden maaliskuun alusta, kun EU kieltää lyijyn myynnin kuluttajatuotteissa, sanoo tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Älä altista lapsia lyijyhöyryille

Lyijy on vaarallinen aine, joka saattaa heikentää hedelmällisyyttä, voi vaurioittaa sikiötä ja aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa olevalle lapselle. Tinojen valamisessa erityisen ongelmallista on, että tinaa kuumennettaessa lyijyhöyryjä hengitetään.
— Lyijyn merkittävimpiä riskejä ovat vaikutukset lasten keskushermostoon. Koska tinaa valetaan vain kerran vuodessa, terveysriskit eivät ole suuria. Koska altistumme lyijylle päivittäin myös muilla tavoin, joihin emme itse pysty yhtä hyvin vaikuttamaan, ei lapsia kannata lyijyhöyryille turhaan altistaa, toteaa Kiviranta.

Tinoja myynnissä vielä tänä sesonkina

Lyijyn myynti uudenvuoden tinaksi ei ole kiellettyä vielä tänä vuonna, mutta lyijytinat pitää myydä pakattuina ja merkittyinä vaarallisia kemikaaleja koskevien velvoitteiden mukaisesti.
— Lyijyä sisältävissä tinapakkauksissa pitää olla varoitusetiketti, jossa on muun ohella vakavaa terveysvaaraa osoittava varoitusmerkki, huomiosana vaara sekä vaaralausekkeet Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä. Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille, kertoo ryhmäpäällikkö Marilla Anttila Tukesista.
Tukes on valvonut uudenvuoden tinojen sisältämää lyijyä jo syksyn aikana.
 
Ohjeita tinan turvalliseen käsittelyyn
Uudenvuoden tinoissa käytettävä lyijyn ja tinan seos sulaa noin 180 asteessa. Ole varovainen sulan tinan kanssa, se voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
Pidä lapset etäällä lyijyhöyryistä.
Pese kädet sen jälkeen, kun olet käsitellyt tinoja.
Älä jätä käyttämättömiä tinakenkiä tai valettuja tinoja valoja lasten leikkeihin.
Hävitä tina vaarallisena jätteenä.
 
Ohjeita mehiläisvahan ja sokerin valamiseen
Mehiläisvaha sulaa jo noin 60 asteessa ja leimahtaa noin 200 asteessa. Jos sulatat mehiläisvahaa kuten tinaa, huomioi, että leimahtaminen tapahtuu kuumalla liedellä nopeasti.
Turvallisinta on sulattaa mehiläisvaha vesihauteessa: silloin lämpötila ei pääse nousemaan liian korkeaksi.
Jos vaha syttyy, älä yritä sammuttaa sitä vedellä. Tukahduta palo sammutuspeitteellä tai vaikka kattilankannella.
Sokeri on kuumana erittäin polttavaa, joten lähelle kannattaa vesiämpärin lisäksi varata myös sammutusvälineistöä.
Lapset ja lemmikit kannattaa aina pitää etäällä kuumista valuista.

Uusimmat uutiset