Kuinka saadaan Kymenlaakso voimaan paremmin? — Kuka tahansa kymenlaaksolainen voi hakea mukaan Kymsoten onlineyhteisöön ja kertoa kehitysideansa

Kymsote etsii tapoja, joilla kymenlaaksolaisten vointia voisi parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden avulla. Uuden onlineyhteisön kautta asukkaat saavat äänensä kuuluviin. Haku yhteisöön avattiin tänään ja hakea voi 8.9. asti.

Kymsote

Kymsote hakee kampanjassaan laajalla skaalalla kymenlaaksolaisia kertomaan omia ideoitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi.
Kymsote hakee kampanjassaan laajalla skaalalla kymenlaaksolaisia kertomaan omia ideoitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi.

Koetko olevasi kokija, kuuntelija vai uudistaja? Tai ehkä seikkailija? Kymsoten ständillä on tarjolla noin viittäkymmentä erilaista pinssiä. Näiden rintanappien tarkoitus on saada kymenlaaksolaiset ajattelemaan, millaisia he ovat kehittäjinä ja vaikuttajina.

— Jokainen on erilainen, siksi rintanappeja on tarjolla näin paljon, kertoo Kymsoten viestintäjohtaja Anni Björklund.

Itselleen sopivan pinssin voi käydä poimimassa mukaan kampanjan ständiltä. Syyskuun alkuun asti kampanja kiertää eri pisteillä.

Etelä-Kymenlaaksossa ständi jalkautuu muun muassa Miehikkälään, Virolahdelle, Pyhtään kirjastoon, Kotkan Karhulaan, Kauppakeskus Pasaatiin ja Kotkan Prismaan. Pohjois-Kymenlaaksossa ständi on muun muassa Veturissa.

— Haluamme herätellä myös sellaisia asukkaita, jotka eivät välttämättä ole käyttäneet Kymsoten palveluja pitkään aikaan, sanoo Björklund.

Syyskuun alussa 3.9. ständit siirtyvät Kymsoten omiin palvelupisteisiin Kymenlaakson keskussairaalaan ja Haminan terveysasemalle.

Haku käynnissä onlineyhteisöön

Kampanjan myötä kuka tahansa kymenlaaksolainen voi hakea mukaan onlineyhteisöön, jossa kehitetään Kymsoten palveluja. Haussa on noin sata ihmistä eri ikäryhmistä, elämäntilanteista ja postinumeroalueilta koko Kymenlaakson laajuudella. Heistä muodostuu onlineyhteisö, jonka tarkoituksena on saada esille ajatuksia Kymsoten toiminnasta ja palveluista. Yhteisön jäseniä kutsutaan prototyypeiksi.

— Toivomme, että valitut yhteisön jäsenet sitoutuisivat ainakin vuodeksi, kertoo Kymsoten asiakaskokemuspäällikkö Kaarina Tilli.

Osallistuminen ei ole ajallisesti vaativaa. Onlineyhteisön jäsenet osallistuvat uusien palvelujen kehittämiseen tekemällä tehtäviä omilla tietokoneillaan. Yhteisön verkkoalustalla avautuu aika ajoin uusia aiheita keskusteltavaksi.

Heikohkosta tilanteesta kohti parempaa vointia

Keskustelua tarvitaan kovasti, sillä Björklundin mukaan Kymsote haluaa olla tuottamassa kymenlaaksolaisille laadukkaita ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja.

— Me olemme täällä kymenlaaksolaisia varten ja erityisesti heitä varten, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa, sanoo Björklund.

Hänen mukaansa sairastavuusindeksi ja monet muut hyvinvoinnin mittarit osoittavat, että valtakunnallisella tasolla Kymenlaakso näyttää heikohkolta.

— Lähtökohtaisesti Kymenlaakso ei ole voittopuolella. Asukasluku pienenee ja asukkaat ikääntyvät.

Tavoitteena on luoda paremminvointiseutua.

— Tekemällä oikeita ratkaisuja yhdessä kymenlaaksolaisten kanssa voidaan päivä päivältä jokaisen omaan elämäntilanteeseen suhteuttaen voida vähän paremmin.

Palautteenantamisen, chattirobotin ja potilasohjeiden kehittämistä

Yhtenä onlineyhteisön tehtävänä on olla mukana kehittämässä tapaa, jolla Kymsote kerää asiakaspalautetta Pohjois-Kymenlaakson terveysasemilla ja suun terveydenhuollon yksiköissä. Tällä hetkellä näissä toimipisteissä pilotoidaan sitä, että asiakkaille lähetetään asioinnin jälkeen tekstiviesti, jossa kysytään, suosittelisiko asiakas tätä palvelua muille.

Onlineyhteisön apua tarvitaan myös Kymsoten verkkosivuille syksymmällä tulevan chattirobotin kehittämiseen. Jotta chattirobotti toimisi, sen aineistoon tulee ensin syöttää kysymyksiä eri muodoissaan.

— Onlineyhteisö saa tuottaa erilaisia kysymyksiä. Nuoret käyttävät erilaisia sanoja kuin vanhat, kertoo Tilli.

Yhteisön jäsenet ottavat myös kantaa potilaille jaettavien ohjeiden selkeyteen. Onlineyhteisö toimii myös kehitysideoiden kerääjänä.

Palvelupolkuihin kaivataan selkeyttä ja sujuvuutta

Yhteisöllinen kehittäminen hyödyntää palvelumuotoilun periaatteita. Palvelumuotoilussa on ominaista miettiä asiakkaiden palvelupolkuja ja millaista selkeyttämisen varaa niissä on.

Kun mietittäisiin ja hiottaisiin etukäteen erilaisia tilanteita, asiakas ei olisi eksyksissä esimerkiksi perusterveydenhuollosta erikoisterveydenhuoltoon siirtyessä.

— Asiakashan siitä hyötyy, mutta myös työntekijät. Kokonaisuus on käsikirjoitettua etenemistä, sanoo Tilli.

Lisätietoa kampanjasta ja hakulomake verkossa osoitteessa prototyypit.kymsote.fi. Hakuaika on 22.8.–8.9.