Nord Stream 2 hakee lupaa kahdelle maakaasuputkelle

Putket otetaan käyttöön vuoden 2019 lopulla

Sari Tauru

Maakaasuputkien pinnoitus tehdään Kotkassa.
Maakaasuputkien pinnoitus tehdään Kotkassa.

Nord Stream 2 AG hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa kahden maakaasuputken asentamiseen Suomen talousvyöhykkeelle. Lisäksi hankkeelle on haettu myös valmistelulupaa. Putkilinjan kokonaispituus vyöhykkeellä on noin 374 kilometriä. Maakaasuputkien linjaus kulkee olemassa olevan Nord Stream -putkilinjan läheisyydessä.
Lupaa haetaan tutkimuksiin, merenpohjan muokkaustöihin, sotatarvikkeiden raivaukseen, putkenlaskuun, käyttöönoton valmisteluun, käyttöönottoon ja käyttöön, tarkkailuun sekä huoltoon, korjaukseen ja tekniseen tarkastukseen.
Ennen putken laskua asennuskäytävällä olevat sotatarvikkeet raivataan ja merenpohjaa muokataan kiviainesta kasaamalla. Koko Suomen osuus putkilinjasta lasketaan dynaamisesti asemoitavalla aluksella. Tämä vähentää sotatarvikkeiden raivauksen tarvetta ja sedimenttien leviämistä, koska alusten asemointiin ei käytetä ankkureita. Sotatarvikkeiden raivauksessa käytetään kuplaverhoja estämään vedenalaisen melun leviämistä hylkeiden kannalta tärkeimmillä alueilla. Erityisesti sotatarvikkeiden raivaus ja kiviaineksen kasaaminen aiheuttavat melua ja veden samentumista.
Putkien arvioitu käyttöönotto on vuoden 2019 lopulla.