Kotkan tapahtumakeskuksen rakennussuunnittelu alkaa — Luonnosvaiheesta edetään vain, jos hotellioperaattori on helmikuun loppuun mennessä

Luonnoksen tekemiseen arvioidaan kuluvan enintään 100 000 euroa.

Linda Varoma

Kotkan Kantasatamaan tulevan tapahtumakeskuksen rakennuksen suunnittelu pääsee alkamaan.

Kotkan Kantasatamaan tulevan tapahtumakeskuksen rakennussuunnittelu voidaan aloittaa. Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantain kokouksessaan. Pykälä tarkastettiin hallituksen kokouksessa heti sen käsittelyn jälkeen, jotta asiassa voidaan edetä viivytyksettä.

Tapahtumakeskuksen hankesuunnitelma sisältää tiedot niistä toiminnoista, joita rakennukseen halutaan. Ennen tarkkaa toteuttamissuunnitelmaa kohteesta laaditaan luonnossuunnitelma.

Luonnossuunnitelman tekeminen halutaan aloittaa mahdollisimman pian, jotta saavutetaan synenergiaetuja erityisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksen kanssa. Kampuksen luonnossuunnittelu on jo alkanut ja valmistuu maaliskuun loppuun mennessä.

Tapahtumakeskuksen ja ammattikorkeakoulun kampuksen yhteensovittamisessa tärkein vaihe on arkkitehdin luonnossuunnittelu. Alkuvaiheen kustannusten arvioidaan olevan korkeintaan 100 000 euroa ennen toteuttamissopimuksen laatimista.

Kaupunginvaltuusto asetti joulukuussa tapahtumakeskuksen toteuttamissopimuksen laatimiselle ehtoja. Suunnittelutyössä ei voida edetä pidemmälle, ennen kuin tapahtumakeskuksen, kampuksen, hotellin ja yrityskeskuksen muodostamalle kokonaisuudelle on solmittu toteuttamissopimus.

Mahdollisuus tapahtumakeskuksen toteuttamisen keskeytymiselle on otettava huomioon kilpailutuksessa ja suunnittelusopimuksessa.

Viime vuodesta alkaen tapahtumakeskuksen valmistelusta on vastannut toteutusryhmä, jossa ovat mukana rakennuttajapäällikkö, kaupunginarkkitehti, toimitilapäällikkö, asemakaava-arkkitehti ja kaupunkisuunnittelujohtaja. Ryhmä on valmistellut rakennussuunnittelun kilpailuttamista, jotta kilpailutus voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen.

Kantasatamaan suunniteltuun tapahtumakeskukseen on tulossa tilat suurille tapahtumille ja katsomotilat 2 500 henkilön yleisölle. Valtuusto hyväksyi viime vuonna tapahtumakeskuksen laajennuksen siten, että rakennuksessa on mahdollista järjestää muun muassa koripallo-otteluita.

Toteuttamissopimuksen allekirjoittaminen edellyttää hotellioperaattorin tai -investoijan mukana olemista.

Alustavasti tapahtumakeskus toteutetaan tavoitehintaisena urakkana ja sille määritellään kattohinta, joka estää urakkahinnan hallitsemattoman nousun.