Pelastusjohtaja viime hetken perustelukäynnillä Haminan valtuuston budjettikokouksessa — paloaseman rakentaminen alkaa ensi vuonna

Husulan koulun rakentamisesta tehdään päätös ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä, kun eri rakentamis- ja rahoitusvaihtoehdot on selvitetty. Lippumaailman rahoituksen kaatoyritys epäonnistui, mutta kaupungin ja Kiljusen välisen sopimuksen irtisanomisesta jätettiin valtuustoaloite.

Haminan ensi vuoden talousarvion ja kahden seuraavan vuoden taloussuunnitelman käsittelyä pohjustettiin uudella tavalla tiistaina Haminan kaupunginvaltuuston kokouksessa. Perinteisten ryhmäpuheenvuorojen jälkeen kokous keskeytettiin ja ääneen pääsi pelastusjohtaja Vesa Parkko Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Parkon vierailu kokouksessa johtui siitä, että budjetissa esitettiin määrärahavarausta uuden paloaseman rakentamiseen. Parkko perusteli uuden paloaseman tarvetta vanhan aseman sisäilmaongelmilla ja nykyisten Winwindin entisessä hallikiinteistössä sijaitsevien väistötilojen epäkäytännöllisyydellä. Tosin tilojen sijainti lähellä satamaa sai Parkolta kiitosta.

Valtuusto päättää Husulan koulun rakentamisesta ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Paloasema tulee ja Husulan koulukin

Valtuutetuista kriittisimmin uuden paloaseman rakentamisaikatauluun suhtautui Jorma Kasari (sd.) Hän painotti, että koulurakentaminen on laitettava paloasemarakentamisen edelle.

— Koulut katsotaan ensin, sitten paloasema, Kasari kiteytti.

Hän teki asiaa koskevan muutosesityksen budjettiin. Kasarin esityksessä Husulan koulun rakentamisen aloitusta aikaistettiin vuodella ja paloaseman myöhennettiin kahdella vuodella budjetissa ehdotetusta.

Kasari olisi osoittanut Husulan koulun rakentamiseen 4,2 miljoonaa euroa ensi vuonna ja miljoona euroa seuraavana vuonna. Paloasemalle Kasari esitti rahoitusta vasta vuonna 2021 1,1 miljoonaa euroa ja saman verran seuraavana vuonna. Kasarin ehdotus hävisi äänestyksen äänin 26-16, yhden äänestäessä tyhjää. Paloaseman rakentaminen alkaa siten ensi vuonna.

Husulan koulun rakentamisen aloittaminen ensi vuonna ei myöskään ole poissuljettu, sillä parhaillaan selvitetään vaihtoehtoisia rahoituksia kaupungin omalle rahoitukselle. Selvitettävänä on myös moduulikoulu. Demarien Nina Peltonen esittikin toimenpidealoitteen. Sen mukaan valtuusto päättää Husulan koulun rakentamisesta ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä. Toimenpidealoite hyväksyttiin yksimielisesti.

Lippumaailmalle rahoitusta

Äänestämään jouduttiin Haminan Lippumaailmalle budjetissa varatusta 200 000 euron määrärahasta. Ari Rinne (ps.) esitti, ettei Lippumaailmaan enää kanavoida euroja. Lippumaailma ja suurlippu saivat puheenvuoroissa varsinkin perussuomalaisilta valtuutetuilta pontevaa kritiikkiä.

Janne Nyholm (ps.) jätti valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan kaupunkia purkamaan Lippumaailmaa koskeva asiantuntijasopimus K. Kiljunen Oy:n kanssa. Kimmo Kiljunen toimii Lippumaailmahankkeen toiminnanjohtajana. Aloitteen mukaan sopimuksen mukaiset palvelutehtävät voi hoitaa kaupungin kehitysjohtaja. Aloitteessa todetaan Kiljusen epäonnistuneen tehtävässään ja vahingoittaneen julkisuudessa suurlippuhankkeesta antamillaan lausunnoilla Haminan mainetta. Valtuustoaloite lähetettiin valmisteltavaksi.

Rinteen esitys Lippumaailman määrärahan poistosta hävisi äänin 30-13.

Monikulttuurisuus ärsytti

Kolmas äänestys ei koskenut määrärahoja vaan sanaa. Antti Pakkanen (ps.) esitti, että budjetin kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen sitovissa tavoitteissa esiintyvä monikulttuurisuus vaihdetaan kansainvälisyydeksi.

Valtuutettu Milko Niemi (kok.) huomautti kyseisen tekstiosan olevan suoraan varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmasta ja sanan muuttaminen muuttaisi myös siinä tarkoitetun merkityksen.

Vain perussuomalaisten ryhmä anoi tukensa Pakkasen esitykselle, joten se hävisi äänin 36-7.

Valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuoroissa kannettiin petinteiseen tapaan huolta muun muassa kaupungin velkaantumisesta, väkimäärän vähentymisestä ja työpaikoistakin. Panostukset nuorisotyöhön ja koulutuspalveluihin saivat kiitosta. Sote nousi luonnollisesti myös esiin niin uhkana kuin mahdollisuutena. Sotea sivuttiin myös valitsemalla Kymsoten yhtymävaltuuston varsinaisiksi jäseniksi Auvo Porkka (sd.), Tomi Tuomisalo (kok.) ja Antti Pakkanen.

Muokattu 13.11. klo 21.19. Korjattu Rinteen etunimi.