Kansanedustaja Mai Kivelä haluaa Itäisen Suomenlahden vesialueet osaksi kansallispuistoa –  "Itämeren tilanne on kriittinen meidän toimiemme vuoksi"

Ajatus aloitteesta syntyi Kivelän keskusteltua asiasta kotkalaisen Joona Mielosen kanssa. – Itäisen Suomenlahden kansallispuisto on merellisistä kansallispuistoistamme ainoa, jolta puuttuu vesialueen hoidon- ja käytön suunnitelma.

Raimo Eerola

– Hallitus on sitoutunut jatkamaan Itämeren tehostettua vesiensuojelua, muistuttaa kansanedustaja Mai Kivelä.
– Hallitus on sitoutunut jatkamaan Itämeren tehostettua vesiensuojelua, muistuttaa kansanedustaja Mai Kivelä.

Kansanedustaja Mai Kivelä (vas.) on tehnyt toimenpidealoitteen Itäisen Suomenlahden vesialueiden luonnonsuojelun tehostamisesta.

– Ajatus aloitteesta syntyi keskusteltuani asiasta Joona Mielosen (vas.) kanssa. Asia on tärkeä minulle myös siksi, että sukuni kautta siteeni Kaakkois-Suomeen on vahva.

Kivelä ehdottaa kansallispuiston laajentamista ympäröiviin vesialueisiin ja vaatii suunnitelmallisuutta ekologisesti tärkeiden vedenalaisten kohteiden elinvoimaisuuden ylläpitoon.

– Itäisen Suomenlahden kansallispuisto on merellisistä kansallispuistoistamme ainoa, jolta puuttuu vesialueen hoidon- ja käytön suunnitelma.

Itämeren tilanne uhkaa heikentyä

Kivelä viittaa aloitteessaan Marinin hallitusohjelmaan.

– Hallitus on sitoutunut jatkamaan Itämeren tehostettua vesiensuojelua. Itämeren tilanne uhkaa kuitenkin heikentyä. Lämpimän talven sateet huuhtoivat runsaasti ravinteita sulana olevaan mereen, minkä seurauksena meri rehevöityy entisestään.

Kivelä ennustaa, että ilmastonmuutoksen eteneminen tulee pahentamaan tilannetta.

– Itämeren tilanne on kriittinen meidän toimiemme vuoksi. Nyt meidän on siis aika toimia tilanteen korjaamiseksi, Kivelä painottaa.

Kivelä toteaa, että varsinkin paikallisille ihmisille on tärkeää se, miten Itämeren luonto voi.

– Ja etenkin paikallisten, kasvavien sukupolvien kannalta asia on tärkeä. Kysymys ei ole radikaalista muutoksesta, sitä ei alueen ihmisten tarvitse pelätä, vaan arvokkaiden luontoarvojen säilyttämisestä ja siitä, että valtio tarjoaa siihen resurssit.

Suojelutyö on pitkäjänteistä

Kivelä muistuttaa, että itäisen Suomenlahden vedenalaisen luonnon tärkeys on tunnistettu useassa eri tutkimuksessa. Alueen liittämistä merikansallispuistoon suositeltiin jo Metsähallituksen julkaisemassa selvityksessä vuonna 2015.

– Vaikka koronakriisi heikentää yleistä taloustilannetta, ei Itämeren tai monimuotoisuuden suojelusta ole varaa säästää. Meidän moraalinen velvollisuutemme on jättää Itämeri tuleville sukupolville parempaan tilaan kuin mitä se nyt on.

Kivelän mukaan suojelutyö on pitkäjänteistä, ja on taloudellisempaa välttää virheitä ennakoivasti kuin korjata niitä jälkikäteen. Valtion omistuksessa olevan merialueen liittäminen kansallispuistoon ei myöskään edellytä lainsäädäntömuutoksia.