Kaupunginhallitus haluaa antaa 8 miljoonan lisän biojalostamon tontin täyttämiseen

Täyttömassojen määrät ovat pienentyneet teollisuusalueilla tehdyissä esivalmisteluissa. Saarella tehdyt teollisuusalueiden toteutukset ovat antaneet maa-aineksia käyttöön, joka on vähentynyt kuljetusten tarvetta ja siten pienentäneet liikennehaittoja.

Kimmo Seppälä

UPM Kymmene Oyj suunnittelee jättimäistä biojalostamoa Mussalon 
satamaan. Kaupunki on käynyt yhtiön kanssa neuvotteluja ja varannut 
yhtiölle noin 30 hehtaarin alueen jalostamoa varten.
UPM Kymmene Oyj suunnittelee jättimäistä biojalostamoa Mussalon satamaan. Kaupunki on käynyt yhtiön kanssa neuvotteluja ja varannut yhtiölle noin 30 hehtaarin alueen jalostamoa varten.

Kotkan kaupunginhallitus päätti tänään kokouksessaan ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi Mussaloon suunnitteilla olevan UPM Kymmenen biojalostamon tontin valmistelevia töitä koskevaan investointiin kahdeksan miljoonan euron suuruisen lisämäärärahan tälle vuodelle. Summasta on varattu miljoona euroa Hanskinmaan ja Jänskän teollisuusalueiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Palaslahti täytettävä tänä vuonna

UPM Kymmene Oyj suunnittelee jättimäistä biojalostamoa Mussalon satamaan. Kaupunki on käynyt yhtiön kanssa neuvotteluja ja varannut yhtiölle noin 30 hehtaarin alueen jalostamoa varten.

Biojalostamoa varten varatusta tontista on tehty esisopimus vuonna 2018, jossa edellytetään Palaslahden täyttöä vuoden 2019 aikana.

Kaupungin mukaan UPM tekee biojalostamosta investointipäätöksen vuoden 2020 alkupuolella. Rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä saman vuoden syksyllä. Investointiprojektin kestoksi on arvioitu 2,5 vuotta.

Kuljetusten tarve vähenee

Hankkeen toteuttamiseksi kaupungin täytyy käynnistää täyttötyön kilpailutus kevään 2019 aikana, koska varsinainen täyttötyö tulee tehdä avovesikauden aikana.

Täyttömassojen määrät ovat pienentyneet teollisuusalueilla tehdyissä esivalmisteluissa. Saarella tehdyt teollisuusalueiden toteutukset ovat antaneet maa-aineksia käyttöön, joka on vähentynyt kuljetusten tarvetta ja siten pienentäneet liikennehaittoja. Kaikkiaan täyttömassoja tarvitaan noin 700 000 kuutiometriä.

Täytöt on tarkoitus tehdä merihiekalla, moreenilla ja kalliomurskeella. Täyttöainevalinnat liittyvät jalostamon sijoittumiseen, rakentamiseen tontilla ja paaluttamisen perustamistapaan.

Satoja työpaikkoja

Arvio tontista saatavista vuokratuloista on noin 1 miljoonaa euroa vuodessa. Vuokrasopimusaika on 20 vuotta. Työllisyysvaikutuksina jalostamohanke tuottaa arviolta noin 100 teollisuustyöpaikkaa ja välillisesti erilaisiin palveluihin noin 300 työpaikkaa. Jalostamon työmaavaiheessa työllistävyys on noin 1 500 henkilöä.

Täyttötyön riskinä on ennenaikainen pääoman sitoutuminen, mikäli biojalostamohanke ei toteudu tai investointipäätös siirtyy.