Kantasataman tapahtumakeskuksen hankesuunnitelma on valmis — Kaupunkirakennelautakunta tarkastelee suunnitelmaa tiistaina, kaupunginhallitus puolestaan ensi maanantaina

Hanke käynnistyi lokakuussa 2017, kun kaupunginvaltuusto päätti tapahtumakeskuksen toteuttamisesta. Kaupunki sijoittaa tapahtumakeskukseen enintään 20 miljoonaa euroa.

Kantasataman tapahtumakeskuksen hankesuunnitelma on valmis — Kaupunkirakennelautakunta tarkastelee suunnitelmaa tiistaina, kaupunginhallitus puolestaan ensi maanantaina

Kantasataman tapahtumakeskuksen hankesuunnitelma on valmis. Kaupunkirakennelautakunta tarkastelee suunnitelmaa tiistaina, kaupunginhallitus puolestaan ensi maanantaina.

Hanke käynnistyi lokakuussa 2017, kun kaupunginvaltuusto päätti tapahtumakeskuksen toteuttamisesta. Kaupunki sijoittaa tapahtumakeskukseen enintään 20 miljoonaa euroa.

— Kuluvan vuoden aikana hanketta oli valmisteltu kumppanuusneuvotteluilla esitystekniikka-alan, ravintola- ja ohjelmatuotantoalan sekä liikunta-alan yritysten kanssa. Paikallisia ja valtakunnallisia yrityksiä on neuvotteluissa ollut mukana 15, kertoo kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen.

Hankesuunnitelman on toteuttanut siihen kilpailutuksen jälkeen valittu helsinkiläinen JKMM Arkkitehdit Oy Helsingistä. Tapahtuma-alan toiminnallisten vaatimusten konsultointia suunnittelussa on hoitanut No Fear Agency & Promotion Oy .

Tapahtumakeskuksen kanssa samanaikaisesti etenee Xamk:n kampushanke, jonka rakennesuunnittelu on käynnistynyt. Kampuksen luonnossuunnitelmat valmistuvat tulevan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Liiketoiminta koostuu tilavuokrista

Tapahtumakeskuksen liikevaihto syntyy pääosin tapahtumien tilavuokrista ja pitkäaikaisten käyttäjien kiinteistä tilavuokrista. Näiden lisäksi tuloja saadaan kumppanien provisioista sekä muista yhteistyösopimuksista.

Tapahtumakeskus ei itse järjestä tapahtumia vaan luo niille puitteet ja palvelut. Keskuksen toiminta painottuu yritystapahtumiin, messuihin, kokouksiin, konferensseihin ja kulttuuritapahtumiin.

Vaikutukset kaupunkiin

Keskuksen omistaa kiinteistöyhtiö. Se voi olla kaupungin suoraan omistama tai jo olemassa olevan konserniyhtiön omistuksessa. Toiminnan käynnistyttyä kiinteistöyhtiö maksaa 2,5 prosentin vuotuista korkoa kaupungin sijoittamasta pääomasta.

Kiinteistöyhtiö kattaa menonsa tapahtumakeskuksen tuloilla. Mikäli tapahtumakeskuksen tulot ylittävät kiinteistöyhtiön menot, on sen mahdollista palauttaa kaupungille sijoitettua pääomaa tai maksaa sille suurempaa tuottoa. Kaupungin ensisijainen tavoite ei kuitenkaan ole maksimoida tuottoa vaan kasvattaa tapahtumaliiketoimintaa Kotkassa.

Tapahtumakeskuksen kävijämäärän odotetaan kehittyvän käyttöönottovuoden 80 000 kävijästä kaksinkertaiseksi neljän ensimmäisen toimintavuoden aikana. Keskuksen tapahtumat ovat luonteeltaan sellaisia, että valtaosa kävijöistä tulee paikalle muualta.

Toiminnan aluetalousvaikutusten odotetaan kävijämääriin perustuen nousevan toiminnan vakiinnuttua 25 miljoonan euron tasolle. Tämä synnyttäisi alalle työtä noin 400 henkilötyövuotta.

Riskit ja niiden hallinta

Taloudelliset riskit: Operaattorin asenne ja liiketoimintaosaaminen luovat perustan keskuksen taloudelliselle onnistumiselle. Riskin hallinta edellyttää huolellista rekrytointia.

Operaattorin on voitava vuokrata ja hinnoitella tiloja liiketoimintalähtöisesti. Liiketoimintaselvityksessä tapahtumakeskukseen on valittu yhdistelmä toimintoja, jotka soveltuvat samoihin tiloihin sekä ympärillä olevaan opetus- ja liiketoimintaan.

Kotimaiset tapahtumakeskukset ovat raportoineet kävijämäärien ja tapahtumamäärien jatkuvasta vuosittaisesta kasvusta. Kongressi- ja kokousalan tilaisuuksien määrä kasvoi vuodesta 2016 vuoteen 2017 3,4 prosenttia ja osallistujamäärä 15 prosenttia.

Kotkan tapahtumakeskus on nopeasti saavutettava niin pääkaupunkiseudulta kuin itänaapurista. Kaakkois-Suomeen vireillä olevat tapahtumatilahankkeet eivät kilpaile keskenään erilaisten profiilien vuoksi.

Toiminnalliset riskit: Virhearviot tilojen mitoituksessa ja suunnittelussa vaikeuttavat tapahtumatoiminnan järjestämistä ja viime kädessä joko heikentävät asiakaskokemusta, liiketoimintaa tai molempia. Riskin toteutumista on estetty käyttämällä kokeneita ja osaavia suunnittelijoita hankesuunnittelussa sekä pitämällä tapahtumajärjestämisen asiantuntija mukana suunnittelun jokaisessa vaiheessa.

Strategiset riskit: Hankkeen kannalta strategisiin riskeihin liittyvät sopimusten, rahoituksen ja toiminnan riskit, joissa on kyse päätöksenteosta. Ilman myönteisiä päätöksiä hanke ei toteudu. Riski koskee sekä kaupungin päätöksentekoa tapahtumakeskuksesta että muiden toimijoiden päätöksiä omien hankkeidensa toteutuksesta. Tapahtumakeskuksen toteutumattomuus puolestaan on strateginen riski kaupungille sekä kaikille hankkeeseen liittyville toimijoille.

Tapahtumakeskushankkeen peruuntuminen johtaisi tilanteeseen, jossa hotelli ja kampus jäisivät vaille osaa tarvitsemistaan tiloista ja yrityskeskus toteutumatta.

Aiesopimus solmittiin jo

Kaupunki vastaa tapahtumakeskuksen toteuttamisesta, Xamk kampuksen toteuttamisesta ja Cursor yrityskeskuksen toteuttamisesta.

Aiesopimuksessa Xamk sitoutuu vuokraamaan tapahtumakeskuksesta merkittävän määrän tiloja vähintään 15 vuoden vuokrasopimuksella.

Kampuksen hyöty yrityksiin

Cursor Oy:n hallitus on päättänyt, että Cursor sitoutuu aiesopimuksen mukaisesti ja yritysten tarpeisiin perustuvan kysynnän perusteella hankkimaan tapahtumakeskuksesta yritystiloja, edellyttäen, että Cursorin tilahankinnan periaatteet täyttyvät ja kokonaisuus toteutuu suunnitellun mukaisesti. Näin ollen Cursorin oma toimisto sijoittuisi yrityskeskukseen. Lisäksi olisi tiloja yrityksille vuokraamista varten.

Keskukseen pyritään saamaan vuokralaisiksi erityisesti kampuksesta hyötyviä yrityksiä.

Hotelli sopimuksiin vuodenvaihteessa

Hotellihanketta kehittää Kotkan Kantasataman Kehitys Oy. Yhtiö neuvottelee operaattoriehdokkaiden kanssa, ja hankkii toteutusta varten rahoittajan.

Operaattorivalinta tehdään operaattoreiden vuodenvaihteessa 2018-19. Hotellin toteuttamisesta vastaava yhtiö liittyy osapuoleksi tapahtumakeskuksen ja kampuksen hankekokonaisuuden toteuttamissopimukseen.

Kumppanit tuottavat palvelut

Tapahtumakeskuksen palvelut tuotetaan kumppanuusverkon toimesta. Suuri osa palveluverkon kumppaneista toimii tapahtumakeskuksen ulkopuolella.

Tapahtumakeskuksessa toimivat ravintola, musiikkiklubi tai -pub, esitystekniikkavuokraamo, kioski ja kuntosali- ja liikuntayritys. Yritykset vuokraavat toimitilansa tapahtumakeskuksen kiinteistöyhtiöltä.

Aikatauluista

Hankesuunnitelma kaupunginhallituksessa 19.11.2018Tapahtumakeskuksen kiinteistöyhtiön perustaminen ja operaattoriyhtiön valinta kaupunginhallitus 14.1.2019, kaupunginvaltuusto 21.1.2019.

Luetuimmat