Öljysäiliön kunto on omistajan vastuulla –säiliön kunnon tarkastus olisi ajankohtaista

Tarkastuksia tekevä yritys löytää vuodessa kymmenkunta viallista säiliötä. Vanhat säiliöt on tarkastettava elokuuhun mennessä.

Lassi-Markku Tuominen

Maanalainen öljysäiliö on tarkastettava säännöllisin välein. Ympäristösuojelumääräysten mukainen viiden vuoden määräaika vanhoille säiliöille ampeutuu elokuun alussa.
Maanalainen öljysäiliö on tarkastettava säännöllisin välein. Ympäristösuojelumääräysten mukainen viiden vuoden määräaika vanhoille säiliöille ampeutuu elokuun alussa.

Kiinteistöjen omistajilla ei ole kunnollista käsitystä öljysäiliöidensä kunnosta eikä niihin liittyvistä velvollisuuksista. Tätä mieltä on säiliöiden tarkastuksia ja puhdistuksia tekevän yrityksen, Homexin toimitusjohtaja Tomi Ryynänen.

— Vastaan tulee säiliöitä, joita ei ole tarkastettu kymmeniin vuosiin. Vauriot huomataan vasta, kun lämmitysjärjestelmään tulee häiriöitä, tai esimerkiksi omistajanvaihdoksen yhteydessä. Useimmat eivät myöskään tiedä, onko heidän säiliönsä pohjavesialueella.

Vastaan tulee säiliöitä, joita ei ole tarkastettu kymmeniin vuosiin. — Tomi Ryynänen

Ryynäsen arvion mukaan yhtiön työntekijät kohtaavat joka vuosi yli kymmenen säiliötä, jotka ovat joko valmiiksi puhki tai puhkeavat tarkastuksen yhteydessä.

Öljysäiliön kunnon tarkastaminen on nyt ajankohtaista. Ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään, että vanhat maanalaiset öljy- ja polttoainesäiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 5 vuoden kuluessa määräysten voimaantulosta tai 15 vuoden kuluessa asennuksesta riippuen siitä, kumpi ajankohta on myöhäisempi. Viiden vuoden määräaika umpeutuu elokuun alussa.

Määräysten mukaan maanalaiset, tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran kymmenen vuoden kuluessa käyttöönotosta. Tarkastuksessa säiliö saa kuntoluokituksen, jonka perusteella määrätään tulevien tarkastusten väli tai annetaan määräys poistaa säiliö välittömästi tai lyhyen ajan kuluessa. Muut kuin pohjavesialueella olevat maanalaiset säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 15 vuoden kuluessa käyttöönotosta.

Tarkastuksen saa tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioima tarkastaja. Siitä laaditaan pöytäkirja, joka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Myös säiliön puhdistus on ammattilaisen työtä, ja siitä saatava todistus pitää säilyttää.

Pohjavesialueille ei enää maasäiliöitä

Pohjavesialueelle ei enää saa asentaa maanalaisia säiliöitä ja käyttöön otettavien maanpäällisten säiliöiden tulee olla kaksivaippaisia. Maan pinnalla oleva yksivaippainen öljysäiliö on sijoitettava tiiviiseen suoja-altaaseen, johon mahtuu suurimman varastoitavan säiliön sisältö. Allas on katettava niin, ettei sadevesi pääse siihen.

Kotkan kaupungin ympäristönsuojelupäällikön Heli Ojalan mukaan Kotkassa on vain yksi ykkösluokan pohjavesialueeksi luokiteltu alue, Langinkosken alue, jota säännökset koskevat.

Käytöstä poistettu säiliö on vuoden kuluessa ensin puhdistettava ja sitten poistettava putkistoineen maaperästä.

Kotkassa ympäristönsuojelumääräykset mahdollistavat myös säiliön puhdistamisen ja täyttämisen hiekalla.

Ympäristönsuojelupäällikkö Ojala huomauttaa, että tämä vaatii poikkeuslupapäätöksen.

— Mikäli kiinteistön omistajalla on perusteltu syy, niin nämä on yleensä hyväksytty, sanoo Ojala.

Muutamissa yksittäisissä tapauksissa säiliö on asennettu rakennuksen perustuksiin nähden niin, että sen ylös kaivaminen uhkaa rakennuksen vakautta. Tällöin sen on annettu jäädä maahan hiekalla täytettynä.

— Tämä on yleisin syy, millä perusteella poikkeuslupia on haettu, kertoo Ojala.

Säiliön poistoa suositellaan

Valtaosa säiliöistä on niin kaukana rakennuksen seinästä, että riskiä talon rakenteiden vaurioitumisesta ei ole.

Ojala painottaa, että aina on ajankohtaista tarkkailla öljysäiliöiden kuntoa, koska ennakoiva toiminta on aina järkevämpää kuin vahinkojen korjaaminen.

— Maaperän kunnostus on kallista, sanoo Ojala.

Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maan alle vaatii aina, että säiliö on asianmukaisesti tyhjennetty ja puhdistettu.

— Yleensä käytöstä poistettu säiliö kannattaa aina poistaa, koska muuten se jää kiinteistölle rasitteeksi, sanoo Ojala.

Kotkassa öljysäiliöiden vuodot ovat ovat olleet harvinaisia, kertoo palotarkastaja Riitta Ahonen Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

— Yleisempiä ovat ylitäyttötapaukset, sanoo Ahonen.

Ahonen muistuttaa, että öljysäiliön kunnosta huolehtiminen on omistajan vastuulla.

Ahosen mukaan säiliön poisto tulee useimmiten eteen, kun säiliö vaihdetaan sisäsäiliöksi tai luovutaan kokonaan öljylämmityksestä..

Öljylämmityksen suosio on vähentynyt viime vuosina. Yleisin vaihtoehto öljylämmityksestä luovuttaessa on viime aikoina ollut maalämpö.

Eniten lämmitetään sähköllä, jonka osuus oli 33,6 prosenttia vuonna 2016.