Omaisuuden myynti lämmittää hetken – Kotkan tarkastuslautakunta penää rakenteellisia uudistuksia

Kirjanpidollinen kummajainen auttoi viime vuoden tilinpäätöksen ylijäämäiseksi. Jatkossa edessä voi olla taas kaupungin omaisuudesta luopumista.

Raimo Eerola

Satama ja satamaan liittyvät toiminnot ovat yksi Kotkan vahvuuksista, tarkastuslautakunta toteaa.
Satama ja satamaan liittyvät toiminnot ovat yksi Kotkan vahvuuksista, tarkastuslautakunta toteaa.

Kotkan talouden epätasapaino nousi esiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa. Jälleen kerran.

Tarkastuslautakunta on aiemminkin esittänyt huolen talouden rakenteellisista ongelmista. Huolia ei pyyhi pois se, että Kotkan viime vuoden tilinpäätös oli ripaa hipoen ylijäämäinen. Taustalla oli poikkeuksellinen "onnenpotku"; Kotkan Energia Oy:n osakkeiden arvoon tehty miljoonien eurojen oikaisu.

– Ilman tätä korjauskirjausta tulossa olisi ollut alijäämää noin 11 miljoonaa euroa, tarkastuslautakunta muistuttaa.

Virheellinen kirjaus muhi kaupungin taseessa 1990-luvun puolivälistä asti. Tarkastuslautakunta ei löytänyt selitystä sille, miten virhe on alun perin päässyt syntymään.

Tarkastuksen perusteella kaupungilla oli kuitenkin riittävät perusteet tehdä 15,2 miljoonan euron oikaisu taseessaan olevien Kotkan Energia Oy:n osakkeiden tämänhetkiseen arvoon. Kotkan Energia on kaupungin kokonaan omistama konserni.

Menot jatkuvasti suuremmat kuin tulot

Korjaus ei tarkoita sitä, että kaupungilla olisi yhtäkkiä irrottaa kassasta miljoonia euroja kuntalaisten hyvinvointiin. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Johan Bardy muistutti arviointikertomuksen julkistamistilaisuudessa perimmäisestä ongelmasta: kaupungin menot ovat jatkuvasti suuremmat kuin tulot.

Jos tulos on toistuvasti alijäämäinen, edessä on jälleen omaisuudesta luopumista. Kotka paikkasi taloutta myymällä Kymenlaakson Sähkön osakkeet vuonna 2017. Kertaluontoiset myyntivoitot tai kirjanpidolliset kummajaiset eivät silti auta pitkällä aikavälillä – jos lyhyelläkään.

– Laman koittaessa ylivelkaantunut joutuu rahapulassaan myymään omaisuutta, josta vain harvoin saadaan tyydyttävä kauppahinta, arviointikertomuksessa varoitetaan.

Tasapainotusohjelmien nimellä kulkevat leikkauslistat eivät nekään ole kestävä ratkaisu. Niillä vain työnnetään ongelmia hetkeksi sivuun.

– Tasapainotusohjelman tulisi pitää sisällään ensisijaisesti toimintojen ja palveluiden rakenteellisia sekä organisaatiorakenteen uudistuksia, joilla olisi pitempiaikaisia vaikutuksia.

Tarkastuslautakunta muistuttaa kaupunkia sen omasta strategiasta, jonka mukaan "Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja."

– Suuryritykset ovat Kotkalle elintärkeitä, mutta täytyy muistaa myös pk-sektorin merkitys työllisyyteen. Se on syytä ottaa huomioon elinkeinopolitiikassa, Bardy totesi.

Bardy nojaa Tilastokeskukseen, jonka mukaan 2000-luvulla valtaosa työpaikoista on syntynyt pieniin tai keskisuuriin yrityksiin.

Sähköosakekauppojen jupakka ei vielä esillä

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös muun muassa Kantasataman kehittämiseen. Bardyn mukaan tapahtumakeskus ja siihen kytkeytyvät muut toiminnot voivat parhaassa tapauksessa luoda "ainutlaatuisen ympäristön".

– Tietysti kaikkeen yritystoimintaan liittyy riskejä. Kantasatamassa on meneillä eri hankkeita yhtä aikaa. Kaupungilla on täysi työ pitää kokonaisuus hallinnassa.

Toinen puhuttava aihe on vuoden 2017 sähköosakekauppojen välityspalkkioihin liittyvä sotku. Kaupunki on tehnyt poliisille tutkintapyynnön koskien ex-kaupunginjohtaja Henry Lindelöfin allekirjoittamia sopimuksia.

Tarkastuslautakunta ei ota vuoden 2019 arviointikertomuksessa asiaan kantaa, sillä epäselvyys tuli ilmi tämän vuoden puolella.

– Mutta se asia voi olla seuraavassa arviointikertomuksessa. Seurataan miten tässä käy, Bardy kertoi.

12 kysymystä

Tarkastuslautakunnan kysymykset kaupunginhallitukselle:

Johtamis- ja päätöksentekokulttuurin kehittäminen?

Talousajattelun kehittäminen kuntalaislähtöiseksi?

Miten nostetaan kotkalaisten koulutustasoa?

Perhepoliittisen ohjelman nykytila?

Miksi työllisyyttä koskevat toimenpiteet ja henkilöstö ulkoistettiin Kymsotelle?

Yrittäjyyden edistäminen?

Toimenpiteet monipaikkaisen asumisen ja elämäntavan mahdollistamiseksi?

Palveluiden kehittäminen?

Hyvinvointilautakunnan toiminnan laajuus?

Kantasatamahankkeen riskien eliminoiminen?

Aloitteiden käsittely, vuorovaikutus kaupunkilaisiin?

Hankintojen toteutus ohjeiden mukaisesti?