Osa vasemmistoliiton Kotkan valtuustoryhmästä kritisoi Kantasataman tapahtumakeskussijoitusta

Puheenjohtaja Joona Mielosen ja muiden kannanoton allekirjoittajien mielestä 20 miljoonan sijoitukselle pitää miettiä muitakin vaihtoehtoja.

Raimo Eerola

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Joona Mielonen sekä osa ryhmän jäsenistä, kuten Antti Hyyryläinen (vasemmalla) ja Seija Piipponen-Pekkola, haluaa ulkopuolisen asiantuntijan selvityksen liittyen kaupungin varojen tapahtumakeskukseen sijoittamiseen. Pentti Välipakka ei kuulu kannanoton allekirjoittajiin.

Vasemmistoliiton Kotkan valtuustoryhmän enemmistön mielestä sijoittaminen tapahtumakeskukseen pitäisi arvioida uudelleen. Kannanoton allekirjoittajina ovat valtuustoryhmän puheenjohtaja Joona Mielonen sekä Seija Piipponen-Pekkola, Antti Hyyryläinen, Juhani Hodju, Suvi Silvala ja Heidi Lopperi.

Mielonen toteaa, ettei kyse ole tapahtumakeskuksen toteuttamisen ehdottomasta vastustamisesta vaan halusta selvittää sijoituksen riskit paremmin.

— Nyt on viimeinen hetki tehdä ulkopuolinen selvitys, koska alun perin selvitystä ei tehty, Mielonen sanoo.

Ulkopuolinen selvitys tarvitaan Mielosen mukaan siksi, että kaupungin henkilöresurssit ovat tiukoilla ja tarvitaan joku, joka ei ole ollut mukana valmistelemassa asiaa. Sitä, kuka tai mikä ulkopuolinen asiantuntija voisi olla, Mielonen ei osaa sanoa.

Valtuusto päätti noin vuosi sitten, että kaupunki edistää tapahtumakeskusta sijoittamalla siihen 20 miljoonaa euroa niin sanotuista sähkömiljoonista. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän enemmistö haluaisi kaupungin selvittävän, onko tapahtumakeskukseen investointi paras tapa käyttää kyseiset rahat.

Tapahtumakeskuksen valmistelu aloitettiin ryhmän enemmistön mielestä yhden idean pohjalta ilman, että muita vaihtoehtoja olisi selvitetty.

— Tämä ei mielestämme noudattanut hyvää hallintotapaa, kannanotossa todetaan.

Vasemmistoliitto on suhtautunut tapahtumakeskukseen myönteisesti.

— Nyt hankesuunnitelma on valmis ja lopulliset päätökset alkavat olla käsissä. Vasta nyt meillä on käytössä tutkittua tietoa hankkeen järkevyydestä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän enemmistön mielestä Kotkan taloudellinen tilanne on muun muassa välttämättömien kouluinvestointien vuoksi olennaisesti muuttunut vuoden takaisesta.

— Tapahtumakeskuksesta ei saa muodostua käyttötaloudesta opetuksen ja muiden palveluiden kustannuksella avustettavaa yhtiötä.

Mielonen toteaa, että kaupungin käyttötalouden kannalta järkevämpää olisi investoida esimerkiksi koulutuksen modernisointiin, kuten digitalisaatioon.

Luetuimmat