Konserttitalon paneelikiistassa uusi käänne – Kotkan kaupunkirakennelautakunta esittää rakennusta suojeltavaksi ja rakennuskieltoon

tarja särkkä

Konserttitalon energiavaihtoehdoista on väännetty mielipiteitä.
Konserttitalon energiavaihtoehdoista on väännetty mielipiteitä.

Kotkan konserttitalo ja kuusi muuta rakennusta Kotkansaarelta esitetään suojeltaviksi. Samalla tämä merkitsee konserttitalon osalta rakennuskieltoa ja rakennuksen aurinkosähköpaneelihankkeen jumiutumista.

Kotkan kaupunkirakennelautakunta äänesti suojeluratkaisusta. Rakennusten suojeluesitys voitti äänestyksessä äänin 8-4.

Kaupunginhallitukselle menevässä esityksessä mainittuja rakennuksia pidetään rakennuskiellossa enintään kaksi vuotta tai kunnes kaava on hyväksytty. Lautakunta edellyttää, että kaava on valmisteltava viipymättä.

Päätöksellään lautakunta haluaa varmistaa, että suojelukohteita tarkastellaan asianmukaisesti.

Kaupunkirakennelautakunnan tiistaisella esityslistalla asemakaavan muutoksesta johtuva suojelu ja rakennuskielto oli ylimääräisenä asiana.

Esitys suojelisi seitsemän uutta rakennusta Kotkansaarelta ja katkaisisi esimerkiksi Konserttitaloon ehdotetun aurinkopaneelihankkeen.

Suojeltavia kohteita olisivat Kotkan Lyseon rakennukset Arcus ja Globus Kirkkokadulta ja Kotkankadulta, Konserttitalo ja oikeustalo eli entinen Suomen Pankin talo. Listalla suojelukohteena on myös Kotkan vanha vesitorni, Kotkan teatteritalo ja kaupungintalo.

Asia liittyy Kotkan kaupunginhallituksen päätökseen hakea Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Kotkaan vuonna 2012. Tämä päätös sisälsi kaavan käynnistämisen esitettyjen rakennusten suojelemiseksi.

Vireille laitettu asemakaavamuutos sisältää vanhojen, arvokkaiden rakennusten säilyttämisen. Rakennuksen korjaus- ja muutostöissä on huolehdittava siitä, että niitä ei turmella ja myös kaupunkikuva siltä osin säilyy.

Asemakaavan valmisteluun liittyy se, että kunta voi asettaa niihin rakennuskiellon. Tällöin alueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia.

Valmisteltu esitys on merkityksellinen erityisesti Konserttitalon kohdalla. Talon omistava yhtiö, Kotkan Julkiset kiinteistöt, on esittänyt aurinkopaneeleiden asentamista talon katolle.